1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. ضمایر در زبان انگلیسی
  4. ضمیر در زبان انگلیسی Pronoun

ضمیر در زبان انگلیسی Pronoun

ضمیر چیست؟

ضمیر در زبان انگلیسی Pronoun

ضمیر ( Pronoun )کلمه ای است که به جای اسم قرار میگیرد، این اسم میتواند یک شخص،حیوان،مکان و یا شیء باشد.برای جلوگیری از تکرار اسمی که قبلا در جمله ذکر شده است از ضمیر استفاده میکنیم.ضمیر معمولا بعد ازاسمیکه جایگزین آن میشود قرار میگیرد.

مثال Pronoun :

Jim has a toothbrushHe uses it every day.(جیم یک مسواک دارد.او آن را هر روز استفاده میکند)

pronoun

در مثال بالا Jimو toothbrush اسم هستند.وhe ضمیر است و برای جلوگیری از تکرار اسمJim، و it ضمیری است که برای جلوگیری از تکرار toothbrush استفاده شده است.

*نکته:

گاهی اوقات ضمیر قبل از اسم قرار میگیرد. در این مواقع باید کاملا کاملا مشخص شود تا خواننده و یا شنونده بداند که ضمیر جایگزین کدام اسم شده است.

 SheJenny, is my elder sister.(او ،جنی، خواهر بزرگتر من است.)همان طور که مشاهده میکینم ضمیر قبل از اسم قرارگرفته است.اما بعد از آن اسم قرار گرفته است تا معنی را روشن سازد.

چگونه در یک جمله انگلیسی ضمیر را تشخیص دهیم؟

صفات اشاره نیز در بعضی مواقع میتوانند ضمیر باشند.پس چگونه میتوانیم تشخیص دهیم که این کلمات چه زمانی صفت اشاره هستند و چه زمانی ضمیر؟

پاسخ: بستگی به نحوه ی استفاده این کلمات در جمله دارد.

به عنوان ضمیر این کلمات مستقل و به تنهایی درجمله استفاده میشوند و بعد از آنها اسمی قرار نمیگیرد.

مثال:

  • This is a big house.(این یک خانه بزرگ است- در این مثال this ضمیر است ،زیرا بهد از آن اسم قرار نگرفته است)
  • This house is big.(این خانه بزرگ است-در این مثال this صفت اشاره است ،زیرا بعد از آن کلمه house که یک اسم است قرار گرفته است
حتما بخون  ضمایر نامعین در زبان انگلیسی (indefinite pronoun)

در قسمت های بعدی با انواع ضمیر و کاربرد هایشان اشنا میشویم به علاوه مثال های بیشتر برای درک بهتر .

پس درس های بعدی رو هم مطالعه کنید.

آکادمی زبان کن – دو

مقاله قبلی
ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی (reflexive pronoun)
مقاله بعدی
ضمایر ملکی در زبان انگلیسی (possessive pronoun)
فهرست