درس 10 زبان انگلیسی متوسطه ( وسایل باحال) + مکالمه

درس 10 زبان متوسطه ( وسایل باحال) + مکالمه زبان انگلیسی

Hi guys, what’s up? I’m Rana
امروز قراره اسم چند تا از وسایل باحالی که هر روز ازشون استفاده می‌کنیم رو یاد بگیریم. برای جلسه امروز ما ۳ تا مرحله داریم.
مرحله اول چند تا کلمه رو بهتون یاد می‌دم.
مرحله دوم یه مکالمه نمونه یاد می‌گیریم.
مرحله سوم چند تا اسلاید خلاصه از تمام مطلب های امروز رو بهتون ارائه می‌دم. پس اصلا نگران نباشید و به من خوب گوش بدین.
Let’s go

New words (کلمات جدید)

خب بریم سراغ کلمه اول؛ من دارم شماره مامانم رو میگیرم تا باهاش صحبت کنم، با چی باید باهاش تماس بگیرم؟
آفرین، این
Cell phone, Cell phone, Cell phone
تکرار کنید… آفرین موبایل
اینجوری می‌نویسیمش

خب بریم سراغ کلمه دوم؛ ازتون عکس گرفتم. با چی این کار رو انجام دادم؟
آفرین، با این
Camera, Camera, Camera
تکرار کنید… آفرین دوربین
اینجوری می‌نویسیمش

خب بریم سراغ دوتا کلمه آخر؛ من دارم با چی بازی میکنم؟
آفرین
Video game, Video game,Video game
تکرار کنید… آفرین بازی کامپیوتری
اینجوری می‌نویسیمش

این سریال مورد علاقه منه. با چی نگاه می‌کنیم؟
آفرین
Tv, Tv, Tv
تکرار کنید… آفرین تلویزیون
اینجوری می‌نویسیمش

What’s this? این چیه؟
آفرین
It’s a video game. این یه بازی کامپیوتریِ.

What’s that? اون چیه؟
آفرین
It’s a Tv. اون یه تلویزیونه.

Conversation (مكالمه)

-Hey Rana. What’s this? A cellphone?
+No, it’s a calculator.
-A calculator?
+Yes .
-And what’s that?
+It’s a video game.
-Oh, it’s really cool?
+Yes.

حتما بخون  درس 2 زبان انگلیسی متوسطه ( احوالپرسی) + مکالمه
مقاله قبلی
درس 9 زبان انگلیسی متوسطه ( وسایل شخصی) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 11 زبان انگلیسی متوسطه( وسایل مورد علاقه) + مکالمه