1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. افعال در زبان انگلیسی
  4. افعال انعکاسی (reflexive verbs) در زبان انگلیسی

افعال انعکاسی (reflexive verbs) در زبان انگلیسی

اولین چیزی که هنگام شنیدن افعال بازتابی در انگلیسی به ذهن خطور می­کند این است که چیزی را منعکس کنید یا بچرخانید. معمولاً کلمه بازتاب به همین معنی است. وقتی چیزی را به سطح می آورید و به شما یا منبع اصلی برمی­گردد و منعکس می شود. در واقع افعال بازتابی به همین دلیل این نام را داده اند. افعالی که با حضورشان در جمله، فاعل هم فاعل است و هم مفعول!

افعال بازتاب افعالی هستند که فاعل آنها علاوه بر اجرای آن فعل مفعول مستقیم همان فعل نیز می­باشد. یعنی عمل فعل هم توسط او انجام می شود و هم توسط خودش. (به طرز عجیبی یاد ضرب المثل تف کردن افتادم). افعال بازتابی گاهی اوقات به عنوان “صدای میانی” (middle voice) شناخته می­شوند.

تشخیص افعال انعکاسی در جمله

افعال با ضمایر بازتابنده (reflexive pronouns)

افعال انعکاسی با استفاده از ضمایر بازتابی در جمله قابل تشخیص هستند و به فاعل جمله اشاره می­کنند.

مثال:

“I accidentally burned myself with the hairdryer.” (Myself refers to the subject, I.)
The baby is smiling at herself in the mirror.” (Herself refers to the subjectthe baby.)
The problem seems to have worked itself out in the end.” (Itself refers to the subjectthe problem.)

توجه داشته باشید که وقتی همان فعل با مفعولی که ضمیر بازتابی نیست جفت می­شود، دیگر فعل بازتابی (reflexive) محسوب نمی­شود.

به عنوان مثال، جملات زیر را در نظر بگیرید و ببینید وقتی از ضمایر غیر بازتابی استفاده می کنیم، دو جمله اول چگونه تغییر می کنند:

حتما بخون  جایگاه فعل در زبان انگلیسی: Position of verbs
“I accidentally burned him with the hairdryer.”
The baby is smiling at her in the mirror.”

افعال انعکاسی با مفعول ضمنی

برخی از افعال بازتابی می­توانند از ضمایر بازتابی به عنوان مفعول مستقیم در جمله استفاده کنند. مفعول‌هایی که از نظر معنایی آنقدر واضح هستند که حذف از نظر معنایی در جمله رخ می دهد. مثال:

“My father is shaving in the bathroom.”
She always stretches before doing yoga.”
Children, please keep quiet!”

افعال لازم و انعکاسی

می دانیم که اکثر افعال انعکاسی متعدی هستند و با ضمایر مفعولی بازتابی در جمله قرار می­گیرند. اما از برخی افعال ضروری نیز می توان برای تقویت معنای فاعل (که معمولاً مفعول یک مفعول بی جان است) استفاده کرد و این افعال به طور همزمان توسط فعل عمل می کنند. افعال انعکاسی ضروری در جمله با مفعول انعکاسی (یا هر مفعول مستقیم دیگری) گنجانده نمی شوند. مثال:

My sister’s lunch is cooking on the stove.”
This car doesn’t drive smoothly anymore.”
Her engagement ring broke in half.”

می بینیم که عاملان این مثال ها (ناهار خواهرم، این ماشین و حلقه نامزدی او) نه تنها عامل هستند، بلکه در هر جمله گیرنده عمل (یعنی شی) نیز هستند. حتی اگر افعال ضروری مفعول مستقیم نداشته باشند.

تغییر در معنی با افعال بازتابی

اغلب اوقات، حتی زمانی که فعل به صورت بازتابی در جمله استفاده می­شود، معنای آن تغییر نمی­کند. اما در برخی موارد معنای افعال بازتابی با حالت عادی افعال متعدی متفاوت است. مثال:

حتما بخون  مصدر با to در زبان انگلیسی
“He decided to apply himself to the work at hand.”
“She applied pressure to the wound.”
“They found themselves without a leader.”
“We found the solution we were looking for.”
“Please, help yourself to the food.”
“Please help your brother with his homework.”

با توجه به این تغییرات در معنا، هر زمان که بخواهیم از افعال بازتابی استفاده کنیم، باید دقت خود را نیز افزایش دهیم. زیرا هیچ قانون نوشته یا نانوشته­ای وجود ندارد که تغییر معنایی فعل را تعیین کند.

سخن آخر

در این مقاله سعی شده است شما را به طور مختصر و مفید با افعال بازتابی  (reflexive verbs)  آشنا کرده و در مثال­های مختلف آموزش دهیم. در واقع برای درک و شناخت این فعل باید معنای جمله را کاملاً درک کنید تا بتوانید آن را به خوبی به کار ببرید یا کاربرد آن را درک کنید. اما در هر صورت همیشه در نظر داشته باشید که افعال بازتابی در جملاتی قرار می گیرند که فاعل آنها هم فاعل و هم مفعول است.

مقاله قبلی
گرامر افعال کنایی انگلیسی Ergative Verbs
مقاله بعدی
افعال تهی در زبان انگلیسی
فهرست