1. خانه
 2. آموزش زبان انگلیسی متوسطه (نوجوانان، بزرگسالان)
 3. درس 12 زبان انگلیسی متوسطه ( اتاق خواب) + مکالمه

درس 12 زبان انگلیسی متوسطه ( اتاق خواب) + مکالمه

درس 12 زبان انگلیسی ( اتاق خواب) + مکالمه زبان انگلیسی

Hi guys, what’s up? I’m Rana
امروز می‌خوایم اسم چندتا دیگه از وسایل اتاقمون رو باهم دیگه یاد بگیریم، برای درس امروز همون ۳ مرحله ی همیشگی رو داریم، یعنی کلمات، مکالمه و اسلاید ها، آماده اید؟
Let’s go

New words (کلمات جدید)

خب بریم سراغ کلمه اول، به این تصویر خوب نگاه کنید.
What’s this? این چیه؟
Bed, Bed, Bed
Repeat
Great
تخت خواب؛ اینجوری مینویسیمش

خب بریم سراغ کلمه دوم، به این تصویر خوب نگاه کنید.
What’s this? Ohm
Wastebasket, Wastebasket, Wastebasket
Repeat
Great
سطل زباله؛ اینجوری می‌نویسیمش

خب بریم سراغ کلمه سوم، به این تصویر خوب نگاه کنید.
What’s this? Ohm
Wall, Wall, Wall
Repeat
Great
دیوار؛ اینجوری می‌نویسیمش

خب بریم سراغ کلمه چهارم، به این تصویر خوب نگاه کنید.
What’s this? Ohm
Dresser, Dresser, Dresser
Repeat
کمد لباسی، اینجوری می‌نویسیمش

بریم سراغ کلمه پنجم، به این تصویر خوب نگاه کنید.
What’s this? Ohm
Chair, Chair, Chair
Repeat
Great
صندلی؛ اینجوری می‌نویسیمش

و بریم سراغ کلمه آخر؛ به این تصویر خوب نگاه کنید.
What’s this? Ohm
Desk, Desk, Desk
Repeat
Ohm
میز؛ اینجوری می‌نویسیمش

خب حالا قراره باهم دیگه یاد بگیریم که چجوری درمورد جاهای وسایل اتاقمون حرف بزنیم. آماده اید؟
Let’s go.
Where’s the pen? خودکار کجاست؟
Ohm
On the desk. روی میز.

On, On, On
Repeat
Ohm
روی؛ اینجوری می‌نویسیمش

Where are the pencils?
مدادها کجا هستند؟
Ohm
In the pencil case.
داخل جا مدادی.
In, In, In
Repeat
داخل؛ اینجوری می‌نویسیمش
Where’s the cap?
Ohm
Under the bed.
زیر تخت.
Under, Under, Under
Repeat
زیر؛ اینجوری می‌نویسیمش
Where’s the wastebasket?
Ohm
Next to the desk.
کنار میز.
Next to, Next to, Next to
Repeat
کنارِ؛ اینجوری می‌نویسیمش.

حتما بخون  توصیف توانایی ها و استعدادها و ارائه توصیه

Conversation (مکالمه)

 • Mom, I’m late. Where are my pencils? They are not in my pencil case!
 • They’re in your bag.
 • Ok, where is my bag? It’s not on the desk.
 • It’s under the desk.
 • Ok, thank you. Where are my books? They’re not in my bag.
 • They’re near your laptop.
 • Thank you, Where’s my watch? I can’t find it.
 • It’s in the wastebasket.
 • Sorry, thank you.
مقاله قبلی
درس 11 زبان انگلیسی متوسطه( وسایل مورد علاقه) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 13 زبان انگلیسی متوسطه ( مکان های شهر) + مکالمه
فهرست