1. خانه
  2. آموزش زبان انگلیسی متوسطه (نوجوانان، بزرگسالان)
  3. درس 16 زبان انگلیسی متوسطه ( اعضای خانواده) + مکالمه

درس 16 زبان انگلیسی متوسطه ( اعضای خانواده) + مکالمه

درس 16 زبان متوسطه ( اعضای خانواده) مکالمه زبان انگلیسی

Hi there. How are you doing?  I’m Fahimeh .

امروز میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور اعضای خانواده مون رو معرفی کنیم و بگیم چند تا برادر یا خواهر داریم!

همینطور میخوایم اعداد 21 تا 100 رو یاد بگیریم. برای اینکار همون سه مرحله ی همیشگی رو داریم.

کلمات جدید

مکالمه نمونه

اسلاید جمع بندی

آماده اید برای یاد گیری لغات؟

Let’s go!

New words

(part 1)

کلمات جدید

قسمت اول

برای سری اول کلمه ها اماده اید؟؟

This is my family. این خانواده ی منه!   خانواده       

Family, family, family

Repeat!                                        Great!!

Who is this ?             این کیه؟                   

Yess!

مادر!

Mother , mother , mother

Repeat !                                   Great

Who is this?                                Yess!      پدر   

Father , father, father.

Repeat !                                  Great!

Who is this?                    Yess!             خواهر

Sister , sister , sister .

Repeat !                                  Great!

Who is this?                  Yess!        برادر

Brother , brother , brother.

Repeat !                                   Great!!

Who is this ?                            Yess!       مادربزرگ

Grandmother, grandmother, grandmother

Repeat !                           Great!

Who is this ?                    Yess!          پدربزرگ

Grandfather, grandfather, grandfather.

Repeat !                               Great!

New words

Part 2

کلمات جدید

قسمت دوم

آماده اید برای سری دوم کلمه ها؟

اول میخواهیم اعداد 21  تا 29  رو بشماریم.

Twenty-one_ twenty-two_ twenty-three_

twenty-four_ twenty- five_ twenty-six_

twenty-seven_ twenty-eight_ twenty-nine.

خب 21 تا 29  رو شمردیم! 30  چی میشه؟

Listen !

Thirty !

31 تا 39 هم مثل 21 تا 29 شمرده میشه!

بریم سراغ عدد 40                     

(Forty)

پنجاه:

 (Fifty)

شصت:

(sixty)

هفتاد:

(seventy)

هشتاد:

(Eighty)

نود:

(ninety)

صد:

(onehundred)

خب حالا میخوام بهتون بگم خودم و بهترین دوستم چند تا برادر و خواهر داریم و چند سالشونه؟

I have two brothers. they are 14 and 26.

من دو برادر دارم. انها 14 و 26 ساله هستند.

I have one sister.

من یدونه خواهر دارم.

She is 35.

اون 35 سالشه.

Rana has one sister.she is 25.

رعنا یک خواهر دارد. او 25 سالشه

She has no brother.

اون برادری ندارد.

شما چند تا خواهر و برادر دارید؟چند سالشونه؟              Great!!

Conversation

مکالمه

Look at my family pictures.

Great! Who is this?

She is my sister.

How old is she?

She is 35.

I have two sisters , they’re 12 ,20

How old is your brother?

I have no brother.

Then who is this?

He is my cousin. He is 14.

Oh I have three cousins. they’re 14,18 and25.

حتما بخون  درس 6 زبان انگلیسی متوسطه ( سن و اعداد) + مکالمه
مقاله قبلی
درس 15 زبان انگلیسی متوسطه ( در یک پاساژ) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 17 زبان انگلیسی متوسطه ( ظاهر افراد) + مکالمه
فهرست