1. خانه
  2. آموزش زبان انگلیسی متوسطه (نوجوانان، بزرگسالان)
  3. درس 7 زبان انگلیسی متوسطه ( اهل کجا هستید؟) + مکالمه

درس 7 زبان انگلیسی متوسطه ( اهل کجا هستید؟) + مکالمه

درس 7 زبان متوسطه ( اهل کجا هستید؟) + مکالمه زبان انگلیسی

Hi there , how are you doing?

سلام ، حالتون چطوره؟

I’m Fahimeh.

من فهیمه هستم.

و امروز میخوایم  باهم اسم چند تا کشور رو یاد بگیریم و همینطور یاد بگیریم که چطور به دیگران بگیم که اهل کدوم کشور هستیم و دربارش از اونا هم سوال بپرسیم.

مثل همه درس ها برای این درس هم سه  مرحله داریم . چیا بودن؟ کلمه های جدید ، مکالمه نمونه و اسلاید جمع بندی .

آماده اید برای یادگیری کلمه ها؟

Let’s go.

_____

New Words_کلمات جدید

اماده اید یادگیری کلمه هارو شروع کنیم؟

این پرچم کدوم کشوره؟ آفرین ، آمریکا

The U.S., The U.S. , The U.S.

تکرار کنید.

این پرچم کدوم کشوره؟آفرین کانادا

Canada , Canada , Canada

تکرار کنید.

این پرچم کدوم کشوره؟آفرین ژاپن

Japan , Japan , Japan

تکرار کنید.

این چی؟ این پرچم کدوم کشوره؟آفرین ، استرالیا

Australia , Austrailia , Australia

تکرار کنید‌.

I’m from Iran.

من اهل ایرانم.

Where are you from?

شما اهل کجایید؟

Great!

____

conversation_مکالمه

_Who’s that?

_She’s Fattaneh.

_Where is she from?

_She’s from Japan.

_you’re from Japan too , Right?

_Japan? I’m not from Japan.

_Really? Where are you from?

_I’m from Iran.

_Oh , right. Sorry.

حتما بخون  ده ها روش مختلف برای بیان مقدار و کمیت
مقاله قبلی
درس 6 زبان انگلیسی متوسطه ( سن و اعداد) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 8 زبان انگلیسی متوسطه ( وسایل مدرسه) + مکالمه
فهرست