1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. 8 راه کار اثر بخش برای عذر خواهی کردن و پاسخ به آن

8 راه کار اثر بخش برای عذر خواهی کردن و پاسخ به آن

چگونه معذرت خواهی کنیم؟

موثر ترین روش ها برای عذر خواهی و پاسخ به آن

  بدون شک بار‌ها در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود،خواسته یا ناخواسته دیگران را آزرده‌اید یا مرتکب اشتباهاتی شده اید.پشیمانی‌ای که به دنبال این اتفاق شما را آزار می‌دهد،راه حل ساده‌ای دارد و آن معذرت‌‌ خواهی است.معذرت‌‌ خواهی به‌ انگلیسی از ضروریات انگلیسی است.با ما همراه باشید تا بهترین عبارات و اصطلاحات مناسب عذر خواهی کردن و پاسخ به آن در انگلیسی را یاد بگیرید و در معاشرت با دیگران به فردی حرفه‌ای تبدیل شوید.

اصطلاحات مربوط به عذر خواهی کردن

موثر ترین روش ها برای عذر خواهی و پاسخ به آن
Apologizing عذرخواهی کردن
ساده ترین عبارت برای عذرخواهی کردن  Sorry یا I’m Sorry می باشد که در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی به کار می رود:

I’m sorry I’m really sorry  ببخشید معذرت می خواهم   
   

. I’m so sorry  خیلی معذرت می خواهم
    Sorry I’m late. I got stuck in the traffic        دیر کردم.در ترافیک گیر کرده بودم.  

اصطلاحات مربوط به پاسخ به عذر خواهی

Responding to an apology پاسخ به عذرخواهی
در پاسخ به عذرخواهی می توان از جملات زیر استفاده نمود:  
Oh, that’s ok. اوه،عیبی نداره.  
No problem. مشکلی نیست.
  Don’t worry about it. نگرانش نباش.  

نمونه مکالمه

  حالا بعد از آشنایی با نکات جدید و مفید بهتر است نمونه مکالمه ایی با هم ببینیم تا با کاربرد هر یک از این اصطلاحات به خوبی آشنا شویم و بتوانیم به راحتی درباره این موضوع صحبت کنیم .  

Sam: Hey Lisa. Are you there yet?

سم:سلام لیسا.آیا تو رسیدی؟

Lisa: Yes, where are you?

حتما بخون  درس 15 زبان انگلیسی متوسطه ( در یک پاساژ) + مکالمه

لیسا:آره،تو کجایی؟

Sam: I’m really sorry. I’m still on the bus. I ran an errand.

سم:خیلی معذرت می خواهم.من هنوز توی اتوبوس هستم.باید کاری انجام می دادم.

Lisa: Ok. John isn’t here yet. How long will you be?

لیسا:باشه.جان هنوز نیامده.چه قدر طول می دهی؟

Sam: Not sure. Maybe 10 minutes.

سم:مطمئن نیستم.شاید ده دقیقه.

Lisa: Ok. Hurry up or we’ll miss the movie.

لیسا:باشه.عجله کن مگرنه فیلم را از دست می دهیم.

Sam: I’ll be there soon!

سم:به زودی آن جا خواهم بود!

نتیجه گیری

  پس میتوان از این قسمت نتیجه گرفت که ممکن است همه ی ما در زندگی باعث رنجیدن دیگران بشویم و یا دیگران باعث رنجش ما شوندن اما در این موقعیت  ها بهترین کار عذر خواهی کردن است پس دانستن اصطلاحات مربوط به عذر خواهی و همچنین پاسخ به آن یکی از مهم ترین نیاز هاست که در ان بخش با هم یادگرفتیم . 

مقاله قبلی
ده ها راهکار مختلف برای صحبت درباره فعالیت های اوقات فراغت
مقاله بعدی
6 راه کاربردی برای توصیف و پرسیدن درباره ترجیحات
فهرست