1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. 6 راه کاربردی برای توصیف و پرسیدن درباره ترجیحات

6 راه کاربردی برای توصیف و پرسیدن درباره ترجیحات

چه چیزی را ترجیح میدهی؟

موثر ترین اصطلاحات درباره توصیف و پرسیدن ترجیحات       

    یکی از راه های جالب شناخت و ارتباط برقرار کردن با دیگران،پرسیدن درمورد ترجیحات آن هاست. توصیف و پرسیدن درباره ترجیحات افراد باعث می شود تا با سلایق آن ها بیشتر آشنا شویم و شباهت ها و تفاوت هایشان با خودمان را بفهمیم و بهتر با آن ها ارتباط برقرار کنیم.در این درس یاد می‌گیریم که چطور با استفاده از اصطلاحات مناسب در مورد ترجیحات دیگران بپرسیم و ترجیحات خودمان را توضیح بدهیم.

اصطلاحات مربوط به پرسیدن درباره ترجیحات

اصطلاحات مربوط به پرسیدن درباره ترجیحات
Asking about preferences پرسیدن درمورد ترجیحات
یکی از اصطلاحاتی که می توانیم برای پرسیدن و توصیف ترجیحات استفاده کنیم،prefer  است.وقتی از prefer استفاده می‌کنیم،فعل همراه با –ing می آید:
Do you prefer traveling alone or in a group?
آیا ترجیح می دهی تنهایی سفر کنی یا با گروه؟
  Which would you prefer_ staying in hostels or hotels?
کدام را ترجیح می دهی-ماندن در مسافرخانه یا هتل؟
  روش دیگری که می‌توانید برای بیان ترجیحات از آن استفاده کنید، would rather  است.بعد از rather از شکل ساده فعل استفاده می کنیم:
  Would you rather travel by bus or train? آیا ترجیح می دهی با اتوبوس سفر کنی یا قطار؟

اصطلاحات مربوط به توصیف درباره ترجیحات

Describing preferences توصیف ترجیحات
برای توصیف ترجیحات نیز از همان prefer و would rather (با همان قوانین) استفاده می کنیم :
  I prefer traveling in a group. من سفر به صورت گروهی را ترجیح می دهم.
  I’d prefer staying in hostels. من اقامت در مسافرخانه را ترجیح می دهم.  
Would*) اغلب با rather می‌آید تا ترجیحات در زمان آینده را نشان بدهد.)  
  I’d rather travel by train. من سفر با قطار را ترجیح می دهم.  
*وقتی می خواهیم درمورد ترجیحات صحبت کنیم،معمولا دو گزینه رابیان می کنیم؛اما گاهی اوقات انتخاب دوم حذف می شود،زیرا از معنا می توان به آن رسید.  

نمونه مکالمه

خب حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات جدید نوبت به نمونه مکالمه میرسد تا با کاربرد هر یک از این نکات کاربردی به خوبی آشنا شویم و بتوانیم به راحتی درباره این موضوع صحبت کنیم .

حتما بخون  درس 15 زبان انگلیسی متوسطه ( در یک پاساژ) + مکالمه

Annie: So Jill, I have my plane ticket to Munich. I just need to decide what to do there.

آنی:خب جیل،من بلیت هواپیمایم به مونیخ را دارم.فقط باید تصمیم بگیرم که آن جا چه کار کنم.

Jill: Maybe I can help Annie. Do you prefer traveling alone or in a group?

جیل:شاید من بتوانم کمک کنم آنی.آیا ترجیح می دهی تنها سفر کنی یا گروهی؟

Annie: I prefer travelling in a group. I usually have more fun with other people.

آنی:گروهی سفر کردن را ترجیح می دهم. معمولا با آدم های دیگر بیشتر به من خوش می گذرد.

Jill: And Which would you prefer_ staying in hostels or hotels?

جیل:و کدام را ترجیح می دهی-اقامت در مسافرخانه یا هتل؟

Annie: I’d prefer staying in hostels. It’s easier to meet people in hostels.

آنی:اقامت در مسافرخانه را ترجیح می دهم.آشنایی با آدم ها در مسافرخانه ها راحت تر است.

Jill: That’s true. And would you rather travel by bus or train?

جیل:درست است.و ترجیح می دهی با اتوبوس سفر کنی یا قطار؟

Annie: I’d rather travel by train.

آنی:ترجیح می دهم با قطار سفر کنم.

Jill: OK. Then how about the six day train tour of Bavaria? Each night you have a choice of hotel or hostel.

جیل:اوکی.پس یک تور شش روزه بایرن با قطار چطور؟هر شب انتخاب بین هتل یا مسافرخانه خواهی داشت.

نتیجه گیری

پس از خواندن این قسمت میتوانیم نتیجه بگیریم که  توصیف و پرسیدن ترجیحات یکی از مهم ترین موضوع ها در زبان انگلیسی است . پس بنابراین در این قسمت با این نکات مفید آشنا شدیم .

حتما بخون  درس 8 زبان انگلیسی متوسطه ( وسایل مدرسه) + مکالمه

حالا نوبت شماست ترجیحات شما چیست ؟ آیا دوست دارید با دیگران آنها را به اشتراک بگذارید ؟

مقاله قبلی
8 راه کار اثر بخش برای عذر خواهی کردن و پاسخ به آن
مقاله بعدی
ده ها راه کار برای مقایسه کردن
فهرست