1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. مبحث کمیت در زبان انگلیسی

مبحث کمیت در زبان انگلیسی

چطور به زبان انگلیسی درمورد کمیت صحبت کنیم؟

روش های مختلفی را برای بیان کمیت انگلیسی می توان نام برد.در این قسمت با رایج ترین و مهم ترین روش آشنا خواهید شد تا از این به بعد به راحتی بتوانید مقدار و کمیت را به انگلیسی بیان کنید و روان تر انگلیسی حرف بزنید.شاید در ظاهر کاربرد و اهمیت این مبحث خیلی مشخص نباشد اما با تجمیع همین نکات ریز هست که می توانید روان و صحیح تر انگلیسی حرف بزنید.

در زبان انگلیسی کمیت سنج ها کلماتی هستند که قبل از اسم می آیند و مقدار و اندازه چیزی را نشان می دهند.تنها تفاوت آن ها در استفاده از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش است.به عنوان مثال می خواهید بگویید “من مقداری پول دارم، او تعداد زیادی نرم افزار دارد” برای بیان چنین جملاتی از کمیت سنج های متفاوتی استفاده می شود.

از much همراه با اسامی غیرقابل شمارش و از many همراه با اسامی قابل شمارش استفاده می کنیم.همچنین از a lot of به همراه هردو اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش می توان استفاده کرد.

چند مورد از سوالات متداول در مورد کمیت

Asking about quantities: پرسش درمورد کمیت

_____________________________________________________

Do you eat many vegetables?                              

Do you eat a lot of vegetables?                       

آیا سبزیجاتِ زیادی می خوری؟

Do you eat much fruit?                                         

Do you eat a lot of fruit?                                 

آیا میوهِ زیادی می خوری؟

چند مورد برای بیان کمیت

____________________________________________________

Talking about quantities: صحبت درمورد کمیت

____________________________________________________

Yes, I eat a lot of vegetables                             

آره،من سبزیجاتِ زیادی می خورم.

No, I don’t eat many vegetables.                            

نه،من زیاد سبزیجات نمی خورم.

حتما بخون  معرفی کردن خود یا دیگران از بدیهی ترین موارد در گفتگوها

Yes, I eat vegetables all the time.                     

آره،من همیشه سبزیجات می خورم.

Yes, I eat a lot of fruit                                        

آره،من میوهِ زیادی می خورم.

No, I don’t eat much fruit                                     

نه،من میوهِ زیادی نمی خورم.

__________________________________________________

چطوری بگم چه مقدار سیب میخوام و راجع به کمیت سوال بپرسم؟

نمونه مکالمه

به مثال زیر که مکالمه دو نفر در یک فروشگاه مواد غذایی است دقت کنید:

Rob: I love this health food store. Everything is so fresh.

راب:من عاشق این فروشگاه مواد غذایی سالم هستم.همه چیز خیلی تازه است.

Lauren: Do you eat much fruit?

لورن:آیا میوه زیادی می خوری؟

Rob: Yeah, and I eat a lot of nuts.They’re great for protein.

راب:آره،و آجیل زیادی هم می خورم.برای پروتئین عالی هستند.

Lauren: I never eat nuts. I eat meat for protein.

لورن: من هیچ وقت آجیل نمی خورم.برای پروتئین گوشت می خورم.

Rob: Really? I don’t eat much meat. These vegetables look fantastic.

راب: واقعا؟من زیاد گوشت نمی خورم .این سبزیجات عالی ب نظر می رسند.

Lauren: I don’t eat a lot of vegetables.

لورن:من سبزیجات زیادی نمی خورم.

Rob: Well, I have everything I need. How about a coffee?

راب:خب،من همه چیزهای مورد نیازم را دارم.یک قهوه چطور است؟

Lauren: Coffee and cake sounds great.

لورن:کیک و قهوه عالی به نظر می رسد.

به جای جملات مشخص شده در مکالمه،می توان از جملات زیر استفاده کرد:

Rob: Do you eat a lot of grains?

راب:آیا تو دانهِ (غلات و حبوبات) زیادی می خوری؟

Lauren: I often eat grains.

لورن:من معمولا غلات و حبوبات مصرف می کنم.

Rob: I hardly ever eat grains. 

راب:من به ندرت غلات و حبوبات استفاده می کنم.

حتما بخون  درس 3 زبان انگلیسی متوسطه ( خداحافظی کردن) + مکالمه

Lauren: That’s it for me.

لورن: خرید من تمام است.

نتیجه گیری

خب؛ اینجا درمورد کمیت و اهمیتش در زبان انگلیسی صحبت کردیم همچنین چند نمونه سوال برا پرسش درمورد کمیت و چند مورد هم برای بیان کمیت آورده بودیم و توضیح دادیم چطور اینا استفاده می شن

و در آخر هم یه مکالمه برای نمونه آوردیم تا سوالات تون بی جواب نمونه.

مقاله قبلی
پرسش درمورد وسایل مورد نیاز
مقاله بعدی
صحبت درمورد برنامه های آینده افراد یا خودمان در زبان انگلیسی
فهرست