1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. پرسش درمورد وسایل مورد نیاز

پرسش درمورد وسایل مورد نیاز

در این قسمت می خواهیم یاد بگیریم که چطور اقلام یا وسایل مورد نیاز برای کاری،برای مثال آشپزی غذایی،را بپرسیم یا بیان کنیم که به چه چیزهایی نیاز هست:

پرسش های متداول درمورد وسایل مورد نیاز

____________________________________________________      

Asking about needs:پرسش درمورد احتیاجات

____________________________________________________

What do we need?                                               چی نیاز داریم؟

What do we need to get?                                       چه چیزی باید بگیریم؟

What else do we need?                                  دیگر چه چیزی نیاز داریم؟

Do we need any       onions?                       

    tomatoes?                                            

     juice?                                                 

               پیاز

   آیا        گوجه فرنگی                نیاز داریم؟

              آبمیوه          

Do we need anything else?                            چیز دیگری نیاز داریم؟

توصیف وسایل مورد نیاز

_________________________________________________

Describing needs:    توصیف احتیاجات

_________________________________________________

We need some  onions.                              

We need to get some   onions.                             

Yes, we need some  tomatoes.             

No, we don’t need any   juice.  

ما مقداری         پیاز       نیاز داریم.

ما باید مقداری       پیاز                   بگیریم.

بله،ما مقداری       گوجه فرنگی           نیاز داریم.

نه،ما                 آبمیوه                  نیاز نداریم.

No, we don’t need anything else               نه،چیز دیگری احتیاج نداریم

___________________________________________________

توصیف وسایل مورد نیاز

نمونه مکالمه

Ariel: It’s my turn to make dinner, Ted. What are you In the mood for?

آریل:نوبت من است که شام درست کنم تِد.دلت چه می خواهد؟

Ted: How about pizza?

تِد:پیتزا چطور؟

Ariel: Sounds good. What do we need?

آریل:خوب به نظر میرسد.چه چیزی لازم داریم؟

Ted: Onions. We’re completely out.

تِد:پیاز.کامل تمام شده.

Ariel: Do we need tomato sauce?

آریل:آیا رب گوچه فرنگی هم می خواهیم؟

Ted: No, we don’t. We have a lot here.

تِد:نه،نمی خواهیم.اینجا خیلی زیاد داریم.

Ariel: How about tomatoes?

آریل:گوجه فرنگی چطور؟

Ted: Yes, we need some.

حتما بخون  درس 26 زبان انگلیسی متوسطه ( ملیت ها) + مکالمه

تِد:بله،مقداری نیاز داریم.

Ariel: OK. See you soon.

آریل:باشه.به زودی می بینمت.

نتیجه گیری

خب؛ همونطوری که متوجه شدید بحث امروز راجع به وسایل مورد نیاز برای کاری بود حالا ما آشپزی رو مثال زدیم و همچنین چند مورد اصطلاح برای پرسش و توصیف موارد اورده بودیم و مثل همیشه یدونه مکالمه برای نمونه آورده بودیم تا جواب سوال هاتون رو پیدا کنید ؛امیدواریم خوشتون اومده باشه

مقاله قبلی
گرفتن اطلاعاتی درمورد موقعیت مکانی ؛ یک توانایی مهم
مقاله بعدی
مبحث کمیت در زبان انگلیسی
فهرست