1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. تعریف و تمجید کردن

تعریف و تمجید کردن

compliments

همه‌ی آدم‌ها تعریف و تمجید شدن را دوست دارند؛بنابراین اگر می‌خواهید با یک نفر گفتگوی صمیمانه‌ای داشته باشید،می‌توانید از وی تعریف کنید.فقط نکته‌ی مهم این است که بایستی دقت لازم را در این کار انجام دهید؛مثلاً یکی ممکن است موهای فرفری داشته باشد و شما بگویید: چه موهای فرفری قشنگی داری! اما در حقیقت ایشان موی فرفری دوست نداشته باشد و از تعریف شما بدش بیاید.بنابراین عاقلانه‌تر این است که با توجه به متعلقات فرد مقابل صفت خوبش را بگوییم. مثلاً لباس یا کفش و ….

اصطلاحاتی برای تعریف و تمجید کردن

Giving compliments    تعریف و تمجید کردن:

   I love your shirt                 

I like your    shirt.                                                                  

That’s a nice    shirt   

What a cool     shirt        

من عاشق پیراهنت هستم.

من پیراهنت را دوست دارم.

چه پیراهن خوبی است.

چه پیراهن باحالی.

 اصطلاحاتی برای جواب دادن به تعریف و تمجید ها                                    

Responding to compliments:                             جواب دادن به تعریف و تمجید ها

Thanks.                          I like it,too.

Thank you.                      I got it on sale.

That’s nice of you.               It’s my mother’s.

                               It was a gift from my friend.

ممنون./مرسی/سپاسگذارم.      من هم دوستش دارم.

                                     در یک حراجی آن را گرفتم.

نظر لطف شما است.               مال مادرم است.

                                     هدیه از طرف دوستم بود.

Giving compliments    تعریف و تمجید کردن:

نمونه مکالمه

در قسمت زیر یک مکالمه کوتاه،با استفاده از این اصطلاحات،برایتان آورده ایم:

A:Hi Cindy. How are things?

A:سلام سیندی.اوضاع چطوره؟

B:Great,thanks. I love your shirt.

B:عالی،مرسی.عاشق پیراهنت هستم.

A:It was a gift from my sister.

A:کادو از طرف خواهرم بود.

B:That color looks really good on you.

B:آن رنگ خیلی به تو می آید.

A:That’s so nice of you.

حتما بخون  پنج روش کاربردی برای توصیف سری وقایع

A:نظر لطفت است.

B:You have the best clothes.

B:تو بهترین لباس ها را داری.

B:Thanks,Cindy!Oh no.I need to go. I’m late for class.

B:مرسی سیندی!اوه نه.من باید بروم.کلاسم دیر شده.

A:Me too. See you later.

A:من هم همین طور.بعداً می بینمت.

نتیجه گیری

خب؛ همونطوری که متوجه شدید اینجا بحثمون درباره ی تعریف و تمجید بود و همه مون خیلی دوستش داریم و حس خوبی به دو طرف میده . اما باید بدونیم درمورد چی باید تعریف کنیم و چطور اثر بهتری بذاره که ما اینجا درمورد همه چیز بهتون توضیح دادیم و چندتا اصطلاح خوب برای تعریف و تمجید کردن آوردیم و در آخر هم یدونه مکالمه آوردیم تا بهتر با موضوع آشنا شید .

مقاله قبلی
توصیف وسایل
مقاله بعدی
آدرس
فهرست