1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. آدرس

آدرس

شاید تا به حال برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با یک توریست انگلیسی زبان مواجه شوید که از قضا راهش را گم کرده و با شما رو به رو شده است.او ممکن است آدرسی را از شما سؤال کند؛یا برعکس

شاید تا به حال برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با یک توریست انگلیسی زبان مواجه شوید که از قضا راهش را گم کرده و با شما رو به رو شده است.او ممکن است آدرسی را از شما سؤال کند؛یا برعکس،شما در یک کشور خارجی سردرگم باشید و نیاز به پرسیدن آدرس داشته باشید.توصیف آدرس در زبان انگلیسی ممکن است در نگاه اول مشکل به نظر برسد،اما شما می توانید با به خاطر سپردن چند جمله ساده و پرتکرار در این زمینه به سادگی به سؤالات فرد انگلیسی زبان پاسخ دهید و یا از او سؤال بپرسید و متوجه پاسخ او بشوید.بر همین اساس ما در این مطلب قصد داریم تا به آموزش عبارات و اصطلاحات پرکاربرد مربوط به توصیف آدرس بپردازیم.

اصطلاحاتی برای آدرس دادن

Giving directions

آدرس دادن

________________________________________________________

Go up/down First Avenue.                                  

Take a/Turn… right/left at the corner.           I’m at 122 Pine  Street.                                                                                      

Go straight.                                            I’m in 14C.

Go past the stadium.                           

خیابان اول را برو بالا/پایین.

سر نبش به راست/چپ بپیچ/برو.          من در خیابان پاین هستم. (خانه من در خیابان پاین است.)

مستقیم برو.                              من در ]آپارتمان شماره[ 14C هستم.

استادیوم را رد کن.

اصطلاحاتی برای شفاف سازی ادرس

______________________________________________________

Asking for clarification

سؤال پرسیدن برای شفاف سازی

_____________________________________________________

Is that near the park?                                              

آیا نزدیک پارک است؟

What’s it near?       

نزدیک به چه چیزی است؟

Is that 14 or 40?                                 

چهارده یا چهل؟

Did you say 14C?        

گفتی 14C؟

_____________________________________________________

توصیف آدرس در زبان انگلیسی

نمونه مکالمه

به مکالمه تلفنی بین این دو دوست دقت کنید:

Maggie: Hello.

حتما بخون  درس 16 زبان انگلیسی متوسطه ( اعضای خانواده) + مکالمه

مَگی:الو

Anna: Hi, Maggie. It’s Anna.

آنا:سلام مگی،آنا هستم.

Maggie: Hey, Anna. What’s up?

مَگی:سلام آنا.چه خبر؟

Anna: Well, it’s my birthday on Sunday, and I’m having a party. Can you come?

آنا:خب،روز یکشنبه تولدم است و می خواهم یک جشن بگیرم.می تونی بیای؟

Maggie: Sure! I’d love to.

مَگی:البته!با کمال میل.

Anna: Great! I live in the Evergreen Apartments.They’re at 122 Pine Street.

آنا:عالی است!من در ساختمان های اِوِرگرین زندگی می کنم.آن ها در خیابان پاین شماره 122 هستند.

Maggie: Is that near the park?

مَگی:آیا نزدیک پارک است؟

Anna: Yeah. It’s not far.

آنا:آره،دور نیست.

Maggie: Can you give me directions?

مَگی:می تونی بهم آدرس بدی؟

Anna: From the park just go up First Avenue.Take a left on Pine Street. It’s really easy.

آنا:از سمت پارک،فقط خیابان اول را برو بالا.در خیابان پاین یه چپ برو.خیلی راحت است.

Maggie: What’s your apartment number?

مَگی:شماره ساختمانت چند است؟

Anna: I’m in 14C. Come around 6:00 p.m.

آنا:من در 14C  هستم.اطراف ساعت 6:00 عصر بیا.

نتیجه گیری

خب؛ همونطوری که میدونید آدرس دادن و آدرس پرسیدن در هر زبانی اهمیت زیادی داره و بحث امروز مون درمورد آدرس دادن و آدرس پرسیدن بود و گفتیم اونقدری که بعضی هامون فکر میکنیم سخت نیست و فقط کافیه چندتا اصطلاح کاربردی بلد باشیم تا در صورت نیاز ازشون استفاده کنیم برای همین اینجا براتون چندتا اصطلاح خوب برای آدرس دادن و آدرس پرسیدن و همینطور سوال برای شفاف سازی آوردیم و بحث رو با ی مکالمه تموم کردیم تا دیگه مشکلی نباشه امیدواریم استفاده کنید

حتما بخون  درس 28 زبان انگلیسی متوسطه ( تولد و تاریخ) + مکالمه
مقاله قبلی
تعریف و تمجید کردن
مقاله بعدی
خبر دادن
فهرست