1. خانه
  2. دسته‌بندی نشده
  3. پرسش در مورد روابط خانوادگی

پرسش در مورد روابط خانوادگی

مقدمه ای در مورد روابط خانوادگی

پرسش درمورد خانواده افراد،یکی از راه‌های مناسب برای کسب اطلاعات درباره افراد و ارتباط با آنان است.در این قسمت نیز یک سری جملات جدیدی را در این موضوع با یکدیگر یاد می‌گیریم. ابتدا یک سری از لغات مرتبط با روابط خانوادگی و این چنینی را همراه با معادل انگلیسیشان را باهم مرور کنیم و سپس یک مکالمه نمونه با این موضوع ارایه میدیم.

معادلهای روابط خانوادگی

در این قسمت ما چنتا معادل برای افراد خانواده داریم:

only child=تک فرزند

middle child=فرزند وسط

firstborn=فرزند اول

spouse=همسر

fiancé/fiancée(female)=نامزد

engaged=نامزد کردن

divorced=مطلقه

single=مجرد

Notice the different ways we ask about and describe family relationships.

توصیف و پرسش درمورد روابط خانوادگی

به راه‌های مختلفی که می توانیم درباره روابط خانوادگی سؤال بپرسیم و یا آن‌ها را توصیف کنیم،دقت کنید:

Asking about family relationships پرسش درمورد روابط خانوادگیDescribing family relationships توصیف روابط خانوادگی
Do you have a large family? آیا شما خانواده بزرگی دارید؟
Do you have any siblings? آیا شما خواهر و برادر دارید؟  
Are you the first born? آیا شما فرزند اول هستید؟
  Who are your family members?
اعضای خانواده شما چه کسانی هستند؟  
Yes, I have three brothers and a sister.
بله،من سه برادر و یک خواهر دارم.
Yes, I have an older brother.
بله،من یک برادر بزرگ‌تر دارم.  
No, I’m not. I’m the middle child.
نه،نیستم.من فرزند وسط هستم.  
I have my grandparents, parents and two siblings.
من پدربزرگ و مادربزرگم،والدینم و دو خواهر/برادر دارم.

مکالمه نمونه

به مکالمه زیر دقت کنید:

John: Are you waiting for someone?

حتما بخون  نظر دادن و نظر پرسیدن به زبان انگلیسی ؛ یکی از مباحث کاربردی

جان:آیا منتظر کسی هستید؟

Isabel: Yeah, my brother. He’s going to give me a ride home. We’re having a party for my grandmother. It’s her 80th birthday.

ایزابل:آره،برادرم.قرار است من را با ماشین به خانه ببرد.ما مهمانی‌ای برای مادربزرگم داریم.تولد 80 سالگی اوست.

John: That’s nice. Do you have a large family?

جان:چه خوب.آیا شما خانواده بزرگی دارید؟

Isabel: I guess. Besides my mom and dad, I have three older brothers and two sisters.

ایزابل:گمان کنم.به جز مادرم و پدرم،سه برادر بزرگتر و دو خواهر دارم.

John: Wow! You have a big family.

جان:واو!شما خانواده بزرگی دارید.

Isabel: Do you have any siblings?

ایزابل:آیا شما خواهر و برادر دارید؟

John: No, I’m an only child. It gets lonely sometimes.

جان:نه،من تک‌فرزند هستم.گاهی اوقات احساس تنهایی می‌کنم.

Isabel: Really? Sometimes, I want to be alone!

ایزابل:واقعا؟گاهی اوقات،من می‌خواهم تنها باشم!

نتیجه گیری: در این مطلب مطالبی گفته شد که میتواند به ما کمک کند که روابط خانوادگی را به زبان انگلیسی بهتر متوجه شویم و در ادامه راههایی برای پرسش در مورد روابط خانوادگی گفته شده است که میتوان از انها برای پرسش و پاسخ استفاده کرد.

خب حالا شما چقدر از این مطالب در زندگی روزمره استفاده میکنید؟

مقاله قبلی
قوانین نوشتن اعداد در زبان انگلیسی
فهرست