1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. ده ها اصطلاح کاربردی درباره پرسیدن و توصیف شخصیت ها

ده ها اصطلاح کاربردی درباره پرسیدن و توصیف شخصیت ها

چطور شخصیت هارا توصیف کنم؟

شناخت شخصیت یکی از موثر ترین راه ها در برقراری ارتباط

 یکی از مهم ترین رکن های زندگی همه ی انسان ها شناخت شخصیت خود و اطرافیان شان است . این امر باعث برقراری ارتباط   بهتر و صمیمی تر بین افراد میشود و همچنین موجب شناخت نقاط قوت و ضعف افراد میشود .پس دانستن نکات و اصطلاحات درباره شناخت شخصیت خود و یا دیگران بسیار مهم است که قرار است در این قسمت این نکات جدید و کاربردی درباره پرسیدن و توصیف شخصیت ها را با هم یاد بگیریم .

اصطلاحات مربوط به پرسیدن درمورد شخصیت 

Asking about personalities پرسیدن درمورد شخصیت یک نفر
اولین جمله ای که می توان از آن برای جمع آوری اطلاعات درمورد شخصیت یک نفر استفاده کرد این است که به سادگی بپرسیم،او چطور آدمی است.ساختار جمله به صورت what …… like?  هست که در جای خالی اول to be verb  مناسب و بعد از آن یک اسم یا یک ضمیر می گذاریم.
به مثال های زیر دقت کنید :
What are they like?
آنها چطور آدم هایی هستند؟
What’s she like?
او چطور آدمی است؟  
اگر بخواهیم نظر شخصی کسی را درمورد شخصیت فرد دیگری بفهمیم،می توانیم از جمله زیر استفاده کنیم:
How would you describe him/her? شما او را چطور توصیف می کنید؟
  و البته که راه دیگر برای پی بردن به شخصیت یک نفر پرسیدن از خود شخص است.می توانیم  از آن ها بپرسیم که از نظر خودشان صفت شخصیتی ای  را دارند یا خیر.برای مثال :
Do you think you’re patient? آیا شما فکر می کنید که صبور هستید؟  

اصطلاحات مربوط به توصیف شخصیت افراد

Describing personalities توصیف شخصیت افراد
یکی از راه های توصیف دو نفر (یا بیشتر)،بیان صفات شخصیتی مشترک آن ها با استفاده از کلمه both  است.به طور مثال :
They’re both very creative. هردو آن ها خلاق هستند.
روش دیگر،بیان صفات شخصیتی متضادی است که افراد با یکدیگر دارند،با استفاده از کلمه but  :
Alice is outgoing, but Matilda is shy. آلیس برونگرا است ولی ماتیلدا خجالتی است.
  اگر نظر شخصی ما درمورد شخصیت فردی پرسیده شد،می توانیم با I’d say  نظر خود را بیان کنیم :
I’d say he/she’s outgoing and funny. به نظر من او برونگرا و بامزه است. (اینجا منظور از “بامزه” در معنی کلمه “funny” ،کسی است که شوخ طبع است.)

همچنین برای توصیف یک فرد هم می توانیم صفات خوب و بد او را به طور همزمان و با کلمه but  در وسط جمله،بیان کنیم :
He/ She’s smart but a little forgetful. او باهوش،ولی کمی فراموشکار است.
و در آخر،چند راه برای پاسخ به سوالات درمورد شخصیت خودمان :
Yes, I’m a very patient person. بله،من فرد بسیار صبوری هستم.
Not really. In fact, I can be very impatient. نه زیاد.اتفاقا می توانم خیلی کم طاقت باشم.  

نمونه مکالمه درباره پرسیدن و توصیف شخصیت ها

  خب حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات شگفت انگیز نوبت به نمونه مکالمه درباره پرسیدن و توصیف شخصیت ها میرسد تا با کاربرد هر یک از این نکات به خوبی آشنا شویم و بتوانیم به راحتی درباره این موضوع مهم صحبت کنیم .

حتما بخون  درس 15 زبان انگلیسی متوسطه ( در یک پاساژ) + مکالمه

Sara: Mary, your twin girls look so much alike. How do you tell them apart?

سارا :ماری،دخترهای دوقلویت  بسیار بهم شبیه هستند.چطور آنها را از یکدیگر تشخیص می دهی؟

Mary: Actually, they have very different personalities.

ماری : اتفاقا آنها شخصیت های بسیار متفاوتی دارند.

Sara: Oh? In what way?

سارا : اوه؟از چه نظر؟

Mary: Matilda is very outgoing and talkative.

ماری : ماتیلدا خیلی برونگرا و پرحرف است.

Sara: And what about her sister?

سارا : و خواهرش چطور؟

Mary: Alice is more serious. And she can be very impatient sometimes.

ماری : آلیس جدی تر است.و گاها می تواند خیلی کم طاقت باشد.

Sara: I see they both really like to draw.

سارا : می بینم که هردو آنها نقاشی کشیدن را بسیار دوست دارند.

Mary: Yes, they’re both very creative. They love to make things.

ماری : بله،هردو آنها بسیار خلاق هستند.آنها عاشق درست کردن چیزهای مختلف هستند.

نتیجه گیری

  پس حالا بعد از خواندن این قسمت میتوانیم نتیجه بگیریم که شناخت خود و دیگران یکی از مهم ترین نیاز ها در زندگی است که باعث برقراری ارتباط های جدید و … میشود پس دانستن اصطلاحات مربوط به امر تاثیر زیادی در زندگی مان دارد که در این قسمت با انها به خوبی آشناشدیم .  

مقاله قبلی
8 راه شگفت انگیز برای شروع و پایان گفتگو
مقاله بعدی
ده ها اصطلاح شگفت انگیز درباره کاربرد وسایل
فهرست