ده ها اصطلاح شگفت انگیز درباره کاربرد وسایل

کاربرد وسایل

توصیف و پرسش درمورد کاربرد وسایل یکی از مهم ترین موضوع ها

بعضی مواقع با وسایل جدیدی روبرو می شویم که کاربرد آن ها را نمی دانیم.خصوصا اگر از کشوری به کشور دیگر برویم امکان این موضوع بیشتر است.و یا حتی ممکن است وسایلی را سراغ داشته باشیم که کاربردهای زیادی دارند و بخواهیم بدانیم دیگران از آن ها چه استفاده هایی می کنند،مثل گوشی موبایل یا لپ تاپ و وسایل این چنینی.

در این قسمت می خواهیم یاد بگیریم که چطور درباره کاربرد وسایل بپرسیم و چطور کاربرد آن ها را توضیح بدهیم.

اصطلاحات مربوط به توصیف کاربرد وسایل

How can you use it?
Describing uses توصیف کاربرد
I use it tostore photos and watch movies.
من از آن برای ذخیره عکس و فیلم نگاه کردن استفاده می کنم.
I can use it toreadbooks and do homework.
من می توانم از آن برای خواندن کتاب و انجام تکلیف استفاده کنم.  
It’s used for recording, editing, and sharing my music.
برای ضبط،ویرایش و به اشتراک گذاشتن موسیقیم استفاده می شود.
  The most useful feature is the editing software.
پرکاربردترین ویژگی آن،برنامه ویرایش است.

اصطلاحات مربوط به پرسیدن درباره کاربرد وسایل

Asking about uses پرسیدن درمورد کاربرد
What do you use it for? برای چه کاری از آن استفاده می کنی؟             
How can you use it? چطور می توانی از آن استفاده کنی؟
  What is it used for? برای چه کاری استفاده می شود؟  
What is its most interesting feature? جالب ترین ویژگی آن چیست؟

نمونه مکالمه

حالا بعد از یاد گیری این نکات مهم بهتر است با نمونه مکالمه ایی ببینیم  تا با کاربرد هر یک از این اصطلاحات آشنا شویم و بتوانیم به راحتی درباره این موضوع صحبت کنیم .

حتما بخون  پرسش درمورد علائق

Dave: Hi, Helena. Are you busy?

دِیو:سلام هلنا.آیا سرت شلوغ است؟

Helena: Not really. What you are doing?

هلنا:نه زیاد.چه کار می کنی؟

Dave: I’m playing with my new tablet. I just got it.

دِیو:با تبلت جدیدم بازی می کنم.تازه خریدمش.

Helena: I need to get one of those. They’re so cool looking. What do you use it for?

هلنا:من باید یکی از آن ها بخرم.آن ها خیلی باحال به نظر می رسند.برای چه کاری از آن استفاده می کنی؟

Dave: Lots of things. I mostly use it to store photos and watch movies. It’s so much better than my phone.

دِیو:خیلی چیزها.بیشتر از آن برای ذخیره عکس و فیلم نگاه کردن استفاده می کنم.خیلی از موبایلم بهتر است.

Helena: What is its most interesting feature?

هلنا:جالب ترین ویژگی آن چیست؟

Dave: the most useful feature is probably the editing software. I can use it for recording, editing, and sharing my own music.

دِیو:کاربردی ترین ویژگی آن احتمالا برنامه ویرایش باشد. می توانم از آن برای ضبط،ویرایش و به اشتراک گذاشتن  موسیقی خودم  استفاده می کنم.

Helena: How fun!

هلنا:چه باحال!

نتیجه گیری

حالا بعد از خواندن این قسمت میتوانیم نتیجه بگیریم که هر وسیله ایی کاربرد خاص خودش را دارد پس یکی از مهم ترین موضوع ها  توصیف و پرسدن درباره کاربرد هر وسیله است که در این درس با این نکات مفید آشنا شدیم .

حالا نوبت شماست برای توصیف و پرسش درباره کاربرد وسایل از چه اصطلاحاتی استفاده میکنید ؟

مقاله قبلی
ده ها اصطلاح کاربردی درباره پرسیدن و توصیف شخصیت ها
مقاله بعدی
7 راه کار شگفت انگیز برای قوانین