1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. determiner (کلمه معین کننده ) و quantifier ( معرف کمی اسم )

determiner (کلمه معین کننده ) و quantifier ( معرف کمی اسم )

determiners ( کلمات معین کننده ) و quantifiers ( معرف های کمی اسم )

determiner  کلمه ایست که قبل از اسم یا عبارت اسمی( بصورت اسنادی)  قرار میگیرد و نمیتواند به شکل گزاره ای ، یعنی بعد از اسم ، بیاید.

جایگاه Determiner

ممکن است قبل از اسامی جمع استفاده شود ، همین طور ممکن است استفاده نشود.  اگر صفتی برای توصیف اسم داشته باشیم ، determiner جلوتر از ان قرار میگیرد. این کلمات معین کننده و بیشتر صفت ها قبل از اسم می آیند و معمولا بنظر میرسد مثل هم هستند ، اما اینطور نیست .، چون در یک رده بندی قرار ندارند.  فقط بعضی از  determiner  ها ، ولی نه همه انها، مثل صفت عمل میکنند.

برخلاف صفت ، کلمات معین کننده معمولا بعنوان  modifier  ( معرف) در جمله مورد نیاز است . هم  determiner  ها هم صفت ها با ارائه اطلاعات بیشتر ، کلمه ای را توصیف میکنند.

اما متفاوت هم هستند : صفت ، کیفیت اسم را توضیح میدهد ولی  determiner  میگوید : اسم ، اسم خاصی است یا موقعیت اسم نسبت به گوینده یا نویسنده  را  مشخص میکند.

4 نوع  determiner  وجود دارد:

حرف تعریف

صفات اشاره

معرف های (modifier ) مالکیت

و معرف های کمی اسم (quantifiers ) .

و برای مشخص کردن قطعیت ، مکان ، مالکیت و تعداد یک اسم استفاده میشود.  Determiner  ها به دو دسته معین و نامعین تقسیم میشوند.

کاربرد کلمات معین کننده

Determiner  ها و معرف های کمی اسم ( quantifiers ) به ما کمک میکنند که درمورد اسمی که مرجعشان هست، بیشتربدانیم : مثلا this thing  به چیزی اشاره میکند که  نزدیک است. Her wig یعنی کلاه گیس مال او ( مونث) است . another donkey  یعنی بیشتر از یک الاغ وجود دارد. A few marbles  به ما اطلاع میدهد که تعداد تیله ها کم است.

حتما بخون  تبدیل نقل قول مستقیم به نقل قول غیر مستقیم در زبان انگلیسی

بیشتر کلماتی که بعنوان  کلمه معین کننده  استفاده میشوند ، همچنین بعنوان ضمیر هم مورد استفاده قرار میگیرند. گرچه  determiner  های مالکیت ( possessive determiners) -my, your, her, his, its, our, your,  their – و بعضی  determiner  ها- the, a, an, every, no و other نمیتوانند بعنوان ضمیر استفاده شوند. برای استفاده از این ها بعنوان ضمیر، از one  بجای a یا  an ، “each” بجای every ، none بجای no  و others بجای other استفاده میکنیم.

معرف های کمی اسم (quantifiers)

Quantifiers for Countable and Uncountable Nouns - YouTube
determiner

معرف کمی اسم ، کلمه یا عبارتیست که مقدار و تعداد یک اسم را باگفتن اینکه چه تعداد یا مقداری از ان وجود دارد ، مشخص میکنند. این معرف قبل از اسم قابل شمارش یا غیر قابل شمارش می آید و ان را توصیف میکند. این ها معرف های کمی اسم (quantifiers) هستند: all, many, much, most, one, some, a few, a lot of و …

مقاله قبلی
فعل + ing بعنوان present participle در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
معین کننده های تعمیمی در زبان انگلیسی Distributives
فهرست