1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. determiner (کلمه معین کننده ) و quantifier ( معرف کمی اسم )

determiner (کلمه معین کننده ) و quantifier ( معرف کمی اسم )

determiners ( کلمات معین کننده ) و quantifiers ( معرف های کمی اسم )

determiner  کلمه ایست که قبل از اسم یا عبارت اسمی( بصورت اسنادی)  قرار میگیرد و نمیتواند به شکل گزاره ای ، یعنی بعد از اسم ، بیاید.

جایگاه Determiner

ممکن است قبل از اسامی جمع استفاده شود ، همین طور ممکن است استفاده نشود.  اگر صفتی برای توصیف اسم داشته باشیم ، determiner جلوتر از ان قرار میگیرد. این کلمات معین کننده و بیشتر صفت ها قبل از اسم می آیند و معمولا بنظر میرسد مثل هم هستند ، اما اینطور نیست .، چون در یک رده بندی قرار ندارند.  فقط بعضی از  determiner  ها ، ولی نه همه انها، مثل صفت عمل میکنند.

برخلاف صفت ، کلمات معین کننده معمولا بعنوان  modifier  ( معرف) در جمله مورد نیاز است . هم  determiner  ها هم صفت ها با ارائه اطلاعات بیشتر ، کلمه ای را توصیف میکنند.

اما متفاوت هم هستند : صفت ، کیفیت اسم را توضیح میدهد ولی  determiner  میگوید : اسم ، اسم خاصی است یا موقعیت اسم نسبت به گوینده یا نویسنده  را  مشخص میکند.

4 نوع  determiner  وجود دارد:

حرف تعریف

صفات اشاره

معرف های (modifier ) مالکیت

و معرف های کمی اسم (quantifiers ) .

و برای مشخص کردن قطعیت ، مکان ، مالکیت و تعداد یک اسم استفاده میشود.  Determiner  ها به دو دسته معین و نامعین تقسیم میشوند.

کاربرد کلمات معین کننده

Determiner  ها و معرف های کمی اسم ( quantifiers ) به ما کمک میکنند که درمورد اسمی که مرجعشان هست، بیشتربدانیم : مثلا this thing  به چیزی اشاره میکند که  نزدیک است. Her wig یعنی کلاه گیس مال او ( مونث) است . another donkey  یعنی بیشتر از یک الاغ وجود دارد. A few marbles  به ما اطلاع میدهد که تعداد تیله ها کم است.

حتما بخون  فرمول ساخت جملات سوالی انگلیسی

بیشتر کلماتی که بعنوان  کلمه معین کننده  استفاده میشوند ، همچنین بعنوان ضمیر هم مورد استفاده قرار میگیرند. گرچه  determiner  های مالکیت ( possessive determiners) -my, your, her, his, its, our, your,  their – و بعضی  determiner  ها- the, a, an, every, no و other نمیتوانند بعنوان ضمیر استفاده شوند. برای استفاده از این ها بعنوان ضمیر، از one  بجای a یا  an ، “each” بجای every ، none بجای no  و others بجای other استفاده میکنیم.

معرف های کمی اسم (quantifiers)

Quantifiers for Countable and Uncountable Nouns - YouTube
determiner

معرف کمی اسم ، کلمه یا عبارتیست که مقدار و تعداد یک اسم را باگفتن اینکه چه تعداد یا مقداری از ان وجود دارد ، مشخص میکنند. این معرف قبل از اسم قابل شمارش یا غیر قابل شمارش می آید و ان را توصیف میکند. این ها معرف های کمی اسم (quantifiers) هستند: all, many, much, most, one, some, a few, a lot of و …

مقاله قبلی
فعل + ing بعنوان present participle در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
معین کننده های تعمیمی در زبان انگلیسی Distributives
فهرست