1. خانه
  2. آموزش الفبا انگلیسی به کودکان (یادگیری حروف)
  3. درس اول الفبا زبان انگلیسی

درس اول الفبا زبان انگلیسی

درس اول الفبا زبان انگلیسی

سلام عزیزای دلم امیدوارم که حالتون عالی باشه

به قسمت اول یادگیری حروف الفبای انگلیسی مون خوش اومدید.

هر کدوم از این حروف الفبای انگلیسی شامل سه تا ویژگی میشه.

                                 ویژگی اول: اسم

ویژگی دوم:شکل

ویژگی سوم: صدا 

وقتی که این سه تا ویژگی رو باهم یاد گرفتیم میریم سراغ یه مثال.

خب حالا میریم سراغ اولین حرف از حروف الفبای انگلیسی مون. 

: هست بزرگ A  که همون   

Capital  A

و به این صورت نوشته میشه

هست مون کوچیک a هم این

Small   a

که به این صورت نوشته میشه

هوم؟ اَ هست ما یA صدای

A sounds اَ مثل   Apple  

هوم؟

خب حالا میریم سراغ یه تمرین بعد از من تکرار کنید.

Capital A

Small a

A sounds اَ like Apple.

خب حالا میریم سراغ حرف دوممون:

Capital  B

Small  b

B sounds ب like bear

خب حالا بعد از من تکرار کنید.

Capital  B

Small  b

B sounds ب like bear

خب حالا میریم سراغ سومین حرفمون:

Capital C

Small c

C sounds ک like cat

خب حالا بعد از من تکرار کنید.

Capital  C

Small c

C sounds ک like cat

خب بریم سراغ حرف چهارممون:

Capital  D

Small  d

D sounds  د like dog

خب حالا باهم تکرار میکنیم

Capital  D

Small  d

D sounds د  like dog

خب بریم سراغ پنجمین حرفمون:

Capital E

Small  e

E  sounds اِ like elephant.

خب حالا بعد از من تکرار کنید :

Capital E

Small  e

E sounds اِ like  elephant.

حتما بخون  درس دوم الفبا زبان انگلیسی
مقاله بعدی
درس دوم الفبا زبان انگلیسی
فهرست