1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. معرفی کردن خود یا دیگران از بدیهی ترین موارد در گفتگوها

معرفی کردن خود یا دیگران از بدیهی ترین موارد در گفتگوها

هنگامی که شما شروع به انگلیسی صحبت کردن می کنید،یکی از بدیهی ترین مواردی که نیاز به گفتن دارید،معرفی خود به زبان انگلیسی است

هنگامی که شما شروع به انگلیسی صحبت کردن می کنید،یکی از بدیهی ترین مواردی که نیاز به گفتن دارید،معرفی خود به زبان انگلیسی است؛مهم نیست در حال انجام یک خوش و بش دوستانه باشید،در کلاس دانشگاه باشید و یا در یک ملاقات مهم تجاری.به هر حال شما باید بلد باشید به خوبی خودتان را معرفی کنید.در این مطلب شما با روش مناسب معرفی خود به انگلیسی آشنا خواهید شد.

How to introduce myself or others:

چطور خودمان یا دیگران را معرفی کنیم:

اصطلاحاتی برای معرفی خودمان

Introducing myself   :معرفی خودمان                                  

Hi.I’m…           سلام.من …. هستم.

درنقطه چین اسم خودمان را قرار می دهیم و اینطور خودمان رو به شکل غیررسمی معرفی می کنیم.همان طور که از شکل سلام کردن مشخص است،این نوع برای شرایطی است که در مقابل شخصی هستیم که با او یه رابطه غیررسمی و تقریبا صمیمی داریم.

Hello.My name is….                   سلام.اسم من … است

بازهم این جا در نقطه چین اسممان را قرار می دهیم و خودمان رو به شکل رسمی تر معرفی می کنیم.این نوع از معرفی و سلام کردن،برای زمان روبرویی با شخصی است که با او رابطه ای رسمی تر داریم.

اصطلاحاتی برای جواب دادن

Responding  :  جواب دادن

زمانی که خودمان را معرفی می کنیم،فرد مقابل به یکی از دو روش زیر پاسخ می دهد:

My name is                 اسم من … است 

And I’m                   و من هم … هستم    

اصطلاحاتی برای معرفی دیگران

Introducing others  :معرفی دیگران                   

This is my friend…..                                این دوست من …. است.

I’d like you to meet my friend ….       دوست دارم با دوستم …. آشنایتان بکنم.

حتما بخون  درس 18 زبان انگلیسی متوسطه ( شخصیت افراد) + مکالمه
معرفی کردن خود یا دیگران از بدیهی ترین موارد در گفتگوها

اصطلاحاتی برای جواب دادن

Responding: جواب دادن

Hi.It’s a pleasure to meet you.                   سلام.آشنایی با شما مایه افتخار من است

این نوع از جمله زمانی استفاده می شود که فردی مهم،مثل رئیس یک شرکت بزرگ،را ملاقات می کنیم و شکلی رسمی دارد.

Hello.It’s nice to meet you.                              . سلام.از آشنایی شما خوشبختم

و این جمله در شرایط غیررسمی و روزمره قابل استفاده است.

نمونه مکالمه

Example: مثال   

حالا با خواندن این مکالمه،موارد استفاده این جملات را باهم ببینیم:

Jessy: Hey

جسی:سلام

Alex:Hi.Are you new to the building?

الکس:سلام.آیا شما فرد جدید در ساختمان هستید؟

Jessy: Yes,I just moved in

جسی:بله،من تازه نقل مکان کردم.

Alex: Well,welcome neighbor! My name is Alex.I live in apartment 19

الکس:پس خوش اومدی همسایه!اسم من الکس هست.من توی آپارتمان نوزده زندگی می کنم.

Jessy: Nice to meet you. I’m in apartment 21

جسی:از آشناییت خوشبختم .من توی آپارتمان بیست و یک هستم.

Alex:Oh,I’d like you to meet Tizzy.

الکس:اوه،دوست دارم با تیزی آشنا بشی.

Jessy:Hi,Tizzy.How old is she?

جسی:سلام تیزی!اون چند سالشه؟

Alex: She’s four months old,but don’t worry.She’s very quite!

الکس:اون چهار ماه داره،اما نگران نباش،اون خیلی آرومه!

Jessy: No problem.I love cats!

جسی:مشکلی نیست.من عاشق گربه ها هستم!    

نتیجه گیری

خب ؛ اینجا درمورد اهمیت معرفی خودمون و دیگران گفتیم و همینطور اصطلاحاتی برای هر دو مورد و جواب دادن آوردیم و در آخر هم یدونه مکالمه ی نمونه آوردیم تا سوالات تون بی جواب نمونه.    

مقاله قبلی
توصیف پوشش
مقاله بعدی
Small talk
فهرست