1. خانه
  2. آموزش زبان انگلیسی متوسطه (نوجوانان، بزرگسالان)
  3. درس 19 زبان انگلیسی متوسطه ( محله ی من) + مکالمه

درس 19 زبان انگلیسی متوسطه ( محله ی من) + مکالمه

درس 19 زبان انگلیسی ( محله ی من) مکالمه زبان انگلیسی

Hi there! How are you doing? I’m Fahimeh.

امروز میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور مکان های مختلف رو توصیف کنیم.

برای اینکار همون سه مرحله ی همیشگی رو داریم.

کلمات جدید

مکالمه ی نمونه

اسلاید جمع بندی

اماده اید برای یادگیری لغات؟

Lets go!

New words

کلمات جدید

اماده اید برای اولین کلمه؟

اینجا چجوریه؟        شلوغ و پر سروصدا

Noisy , noisy , noisy .  repeat!   Great!

اینجا چجوریه؟       آره    آروم و ساکت

Quiet , quiet , quiet. Repeat!   Great!

این خونه چجوریه؟   افرین.    بزرگ

Big , big , big. Repeat!  Great!

این خونه چجوریه؟      افرین.    کوچیک

Small , small , small. Repeat!   Great!

این ساختمون چی؟ چجوریه؟   افرین.  قدیمی.

Old , old , old.    Repeat !     great!

این ساختمون چی؟ افرین. جدید.

New , new , new . repeat!    Great!

حالا میخوام کلاس خودمون رو با کلاس دوستام مقایسه کنم.

This is our class.                          این کلاس ماست.

We’re in the class.                   ما تو کلاس هستیم.

Its noisy.                                     پر سرو صداست.

That’s their class.                     این کلاس اوناست.

They’re in the class.                اونا تو کلاس هستن.

It’s quiet !                   ارومه!          

کلاس شما چجوریه؟

           Great!

Conversation

مکالمه

Hello, where are you?

Hi , I’m in Tehran!

Really? Is it good?

No, it’s really big and noisy.

Where are you?

I’m in Kerman!

What’s it like?

It’s quiet! It’s not noisy! And Im really happy in Kerman!!

Ok, goodbye!  

Bye!

حتما بخون  صحبت درمورد شخصیت افراد در مکالمات روزانه
مقاله قبلی
درس 18 زبان انگلیسی متوسطه ( شخصیت افراد) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 20 زبان انگلیسی متوسطه ( خانه من) + مکالمه
فهرست