1. خانه
  2. آموزش زبان انگلیسی متوسطه (نوجوانان، بزرگسالان)
  3. درس 18 زبان انگلیسی متوسطه ( شخصیت افراد) + مکالمه

درس 18 زبان انگلیسی متوسطه ( شخصیت افراد) + مکالمه

Hi there! How are you doing? I’m Fahimeh.

امروز میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور درباره ی ویژگی های شخصیتی هر فرد صحبت کنیم.

برای این کار همون سه مرحله ی همیشگی رو داریم.

کلمات جدید

مکالمه ی نمونه

اسلاید جمع بندی

اماده اید برای یادگیری لغات؟

Lets go.

New words

کلمات جدید

بریم سراغ کلمه ی اول!

What’s he like?       Yes?       این اقا چجوریه؟

              بامزه و خنده دار    

Funny , funny , funny. Repeat !   great!

What’s she like?         Yes!       این خانم چجوریه؟

  باهوش و زیرک.

Smart , smart , smart . repeat!     Great!

What’s he like?         Yes!     صمیمی

Friendly , friendly , friendly.  Repeat! Great!

What’s she like?      Yes!   خجالتی  

Shy , shy , shy .  repeat!  Great!

خب حالا بریم ببینیم دوست من چجوریه!

This is rana.          این رعناست.    

She is my friend.                    اون دوست منه.

She is friendly.           اون صمیمیه .  

What’s your friend like?       دوست شما چجوریه؟

                                         Great !

Conversation

مکالمه

Yes ! she is bahare.

What’s she like? Is she friendly?

Yes  ! she is really friendly and smart!

She is a little funny too!

Is she your new computer partner?

No she isn’t! she is in my music class.

حتما بخون  8 راه کاربردی برای نظر دادن و نظر پرسیدن به زبان انگلیسی
مقاله قبلی
درس 17 زبان انگلیسی متوسطه ( ظاهر افراد) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 19 زبان انگلیسی متوسطه ( محله ی من) + مکالمه
فهرست