درس 3 زبان انگلیسی متوسطه ( خداحافظی کردن) + مکالمه

درس 3 زبان متوسطه ( خداحافظی کردن) + مکالمه زبان انگلیسی

Hi there , how are you doing?

سلام ، حالتون چطوره؟

I’m Fahimeh.

من فهیمه هستم.

و امروز میخوایم با همدیگه یاد بگیریم که چطور به انگلیسی یک خانم یا یک آقا رو معرفی کنیم و همینطور یاد میگیریم که چطور به انگلیسی خداحافظی کنیم.

 برای اینکار سه تا مرحله داریم . مرحله اول ، چند تا کلمه بهتون یاد میدم ‌. مرحله دوم، یک مکالمه ی نمونه داریم و در مرحله سوم ، همه ی اونچه امروز یاد دادم رو در قالب اسلاید براتون میارم تا مطمئن بشید همه چیز رو دارید و یاد گرفتید.

پس نگران نباشید و فقط به من گوش بدید.

آماده اید برای یادگیری کلمه ها؟

Let’s go

____

New Words_کلمات جدید

خب ، بریم باهم چند نفر از اعضای اکادمی زبان کن-دو رو بشناسیم.

This is Mr. Sharifi

این اقای شریفیه.

Mr. Shrifi

آقای شریفی.

Mister , Mister , Mister

تکرار کنید ، افرین . اینجوری مینویسیمش. Mr

This is mrs. Bagheri

این خانم باقریه. خانم باقری ازدواج کرده ، با آقای شریفی. خانم باقری متاهله.

Mrs. Bagheri

خانم باقری

Mrs , Mrs , Mrs

تکرار کنید ، افرین . اینجوری مینویسیمش.

This is miss Akbari

این خانم اکبریه . خانم اکبری مجرده.

Miss Akbari

خانم اکبری

Miss , Miss , Miss

تکرار کنید ، افرین . اینجوری مینویسیمش.

______

New word_کلمات جدید part 2

خب سری دوم کلمه ها ، کلمه های خداحافظی هستن.

عه ، mr. Sharifi و mrs. Bagheri دارن میرن ؛ خداحافظ Good bye.

Goodbye , Goodbye , Goodbye

تکرار کنید ، افرین . اینجوری مینویسیمش.

عه ، miss Akbariهم دارن میرن. میبینمت .

See you , See you , See you

حتما بخون  پیشنهادات

تکرار کنید ، افرین . اینجوری مینویسیمش.

____

conversation_مکالمه

_Hello Ra’na.

_Hi Fahimeh. How are you?

_I’m great. Hello.

_Hi.

_Ra’na , this is mrs. Bagheri.

_Good morning mrs. Bagheri. Nice to meet you.

_Nice to meet you too. Oh , I have a class . See you!

_bye bye!

مقاله قبلی
درس 2 زبان انگلیسی متوسطه ( احوالپرسی) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 4 زبان انگلیسی متوسطه ( افراد حاضر در مدرسه) + مکالمه