1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. توصیف خانه در زبان انگلیسی

توصیف خانه در زبان انگلیسی

توصیف خانه یا مکان های دیگر

زمانی که انگلیسی را یاد می گیریم،باید بتوانبم درمورد محیط اطراف خود صحبت کنیم و توصیف خانه به انگلیسی از قسمت های اصلی آن می باشد.در این قسمت قصد داریم با شما درباره نحوه توصیف خانه یا هر مکانی،به انگلیسی صحبت کنیم.بعد از خواندن این قسمت شما می توانید به راحتی خانه خود یا شخص دیگری را توصیف کنید .

چند مورد از لغات کاربردی در مورد خانه

ابتدا یک سری لغات کاربردی در توصیف خانه را برایتان  آماده کرده ایم:

house=خانه

apartment=آپارتمان

yard=حیاط

bedroom=اتاق خواب

living room=اتاق پذیرایی

bathroom=حمام و دستشویی

kitchen=آشپزخانه

laundry room=اتاق رختشویی

floor=طبقه،کف زمین

stairs=پله

window=پنجره

__________________________________________________

پرسش های متداول درمورد خانه

Asking about a place:    

پرسش درمورد یک مکان:                                                                               

______________________________________________

               apartment

What’s your     place            like?                           

                house                                    

آپارتمانت/ خانه ات چطور است?

How many rooms are there?    

چند اتاق دارد؟                                                      

  Is there a yard?

Is there a  laundry room?                             

 آیا   حیاط /اتاق رختشویی دارد؟

توصیف خانه در زبان انگلیسی

              

___________________________________________________

موارد کاربردی برای توصیف خانه

Describing a place:توصیف یک مکان

___________________________________________________

It’s very convenient.                                                  

خیلی مناسب/بصرفه است.

It’s small,but convenient.                                     

کوچک اما مناسب است.

There are four rooms.                                        

چهار اتاق دارد.

Yes, there is./No, there isn’t.  

بله دارد/نه ندارد.                                                    

___________________________________________________

مکالمه ی نمونه توصیف خانه

در قسمت زیر،مکالمه بین دو دوست را داریم که یکی از آن ها به تازگی به یک خانه جدید نقل مکان کرده است:

Julie: So, what’s your new apartment like, Andy?

جولی:خب،آپارتمان جدیدت چطور است اَندی؟

Andy: It’s pretty nice. It’s small, but it’s very convenient. 

اَندی:خیلی خوب است.کوچک است اما خیلی راحت/بصرفه است.

حتما بخون  ده ها راهکار برای بیان ضرورت و عدم آن

Julie: That’s good. Where is it?

جولی:خوب است.کجاست؟

Andy: It’s downtown,on Pine Street. The location is good.

اَندی:مرکز شهر است،در خیابان پاین.موقعیتش خوب است.

Julie: How many rooms are there?

جولی:چند اتاق دارد؟

Andy: It has one bedroom, a living room, a kitchen, and a small bathroom.Here’s a picture of it.

اَندی:یک اتاق خواب،اتاق پذیرایی،آشپزخانه و یک حمام-دستشویی کوچک دارد.این یک عکس از آن است.

به جای جملات مشخص شده در مکالمه،می توان از جملات زیر استفاده کرد:

Julie: How’s your new place?

جولی:خانه جدیدت چطور است؟

Andy: It’s really great.

اَندی:خیلی عالی است.

Julie: Where is it located?

جولی:موقعیتش کجاست؟

Andy: It has a great location.

اَندی:موقعیت عالی ای دارد.

نتیجه گیری

خب؛ همونطوری که متوجه شدید اینجا بحثمون درمورد توصیف خانه و پرسش درموردش بود که یکی از قسمت های اصلی زبان انگلیسی هست و ما توی این قسمت بهتون گفتیم با چه اصطلاحاتی و چطور یه خونه رو توصیف کنید و درموردش سوال بپرسید

و یه مکالمه هم به عنوان نمونه براتون آورده بودیم تا بیشتر با بحث آشنا شید و جواب سوال هاتون رو پیدا کنید

پس شما اینجا کلی نکته جدید یادگرفتید و مکالمه هاتون جذاب تر از قبل خواهد شد

مقاله قبلی
صحبت درمورد کارهای درحال انجام و روزمره ،موضوع گپ همه ما
مقاله بعدی
صحبت درمورد کارهای روزمره، کاربردی ترین مکالمه
فهرست