1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. صحبت کردن درمورد علایق

صحبت کردن درمورد علایق

Likes and Dislikes

صحبت کردن در مورد علایق به زبان انگلیسی یکی دیگر از مواردی است که قطعا در گفتگوهای روزانه بین انسان ها در همه جای دنیا پیش می آید.زمانی که شما شخصی را ملاقات می کنید و قصد دارید با او بیشتر آشنا شوید از او می پرسید که به چه چیزهایی علاقه دارد و یا نسبت به چه چیزهایی بی علاقه است.

در این قسمت می خواهیم به شما عزیزان نحوه گفتگو پیرامون علایق در زبان انگلیسی را یاد بدهیم.

چطور درمورد چیزهایی که دوست داریم یا دوست نداریم صحبت کنیم؟

مثال هایی برای بیان علایق

Expressing likes:                                           

بیان علایق:

1:I love pop*:                                               من عاشق پاپ* هستم

2:I like pop* (a lot).                                    من (خیلی) پاپ* را دوست دارم.

3:I (really) like pop*.                                  من (واقعا) پاپ* را دوست دارم.

*pop=سبکی از موسیقی

مثال هایی برای بیان علایق مشترک

Same likes: 

علایق مشترک:

1:So do I.

2:Me too.

هردو مورد بالا به معنی “من هم همین طور” هستند و فقط برای موافقت با جملات مثبت به کار می روند.

مثال هایی برای بیان علایق متفاوت

Different likes:.                                                  

علایق متفاوت:

1:Oh,I don’t.                                     اوه،من این طور نیستم.                                                                               

2:Really? I don’t.                                                  من نه واقعا؟

3:Not me.                                                              من نه

مثال هایی برای بیان عدم علاقه مندی

Expressing dislikes:.                                 

بیان  عدم علاقه مندی:

1:I don’t really like folk*.                            من زیاد فُلک* را دوست ندارم.

2:I don’t like folk* at all.                      من اصلا  فُلک* را دوست ندارم.       

3:I really dislike folk*.                                    من واقعا از فُلک* بدم می آید.

*folk=سبکی از موسیقی

Likes and Dislikes

مثال هایی برای بیان اشتراک در عدم علاقه مندی

Same dislikes:                                       

حتما بخون  ده ها راهکار کاربردی برای صحبت درباره تجربیات

مشترک بودن در عدم علاقه مندی:

1:Me neither.                                                  

2:Neither do I.

هردو مورد بالا به معنی “من هم همین طور” هستند و فقط برای موافقت با جملات منفی به کار می روند.

مثال هایی برای بیان تفاوت در عدم علاقه مندی

Different dislikes:                                    

متفاوت بودن عدم علاقه مندی ها:

1:Oh,l do.                                  ‌      اوه،من علاقه دارم.

2:Really? I do.                                  واقعا؟من علاقه دارم.

نمونه مکالمه

let’s see an example:                            

    حالا بیایید یک مثال ببینیم:

a)Sandra,this is a new opera group.Do you like them?

a)ساندرا،این یک گروه اپرا جدید است.آیا آن ها را دوست داری؟

b) No,not really Peter.It sounds like heavy music.

b)نه،نه زیاد پیتر.به نظر می آید از موسیقی های بلند باشد.

a) No,it doesn’t!I like them a lot.

a)نه،این طور نیست!من خیلی آن ها را دوست دارم.

b)I don’t really like loud music.

b)من زیاد به موسیقی بلند علاقه ندارم.

a)So,what kind of music do you like?

a)خب،تو چه نوع موسیقی ای دوست داری؟

b)Well,I like classical music.And I like some vocals too.

b)خب،من موسیقی کلاسیک دوست دارم.و مقداری آواز هم دوست دارمو

a)I love vocal! What about this song?

a)من عاشق آواز هستم!این آهنگ چطور؟

b) I don’t like this song.

b)من این آهنگ را دوست ندارم.

a) I love it!Turn it up!

a)من عاشقش هستم.صدایش را بلند کن.

نتیجه گیری

خب؛ بحث امروز مون راجع به صحبت درمورد علاقه مندی ها و عدم علاقه مندی ها بود و گفتیم وقتی قصد آشنایی با کسی رو داریم سوال های از این قبیل ازش می‌پرسیم و حالا یا باهاش موافقت می‌کنیم یا مخالفت و یکی از پر کاربرد ترین مکالمه هاست

حتما بخون  ده ها روش برای نپذیرفتن دعوت وصحبت درباره دلایل آنها

ما اینجا براتون کلی مثال برای هر عنوان آوردیم تا بتونید ی مکالمه ی جذاب و کامل داشته باشید و مثل همیشه بحث با ی مکالمه ی نمونه تموم شد

مقاله قبلی
Small talk
مقاله بعدی
صحبت درمورد گذشته
فهرست