1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. صحبت درمورد گذشته

صحبت درمورد گذشته

Talking about past events

صحبت درمورد گذشته کاربرد زیادی در مکالمه های عمومی و روزمره زبان دارند.ممکن است ما خودمان بخواهیم راجع به کارهایی که در گذشته کرده ایم یا اتفاقاتی که در گذشته برای خودمان یا دیگران اتفاق افتاده صحبت کنیم یا شخصی از ما درباره آنها سؤالاتی بپرسد که بخواهیم به او جواب دهیم و درباره این اتفاقات صحبت کنیم.در هر صورت باید این عبارت ها و روش های صحبت کردن درباره آن ها را یاد بگیریم تا بتوانیم به راحتی و با استفاده از آن ها مکالمه کنیم.این موارد حتی برای گسترش دادن ارتباطات بعد از سلام و احوالپرسی به انگلیسی لازم هستند.

مروری بر گرامر برای صحبت درمورد گذشته

برای مکالمه و جمله سازی در این مورد از زمان گذشته ساده استفاده می کنیم.می دانیم که بعضی از فعل ها در گذشته ساده با اضافه شدن “ed” یا “”d به آخر آن ها به گذشته تبدیل می شوند (regural verbs یا افعال با قاعده).مثل:

work à worked

stay à stayed

ولی بعضی دیگر از فعل ها تغییر شکل می دهند و شکل گذشته آن ها فرق می کند (irregular verbs یا افعال بی قاعده) که باید آن ها را حفظ کنید.چند مثال از افعال بی قاعده پرکاربرد:

be à was/were

have à had

go à went

meet à met

see à saw

برای منفی کردن زمان گذشته از فعل کمکی didn’t  به همراه حالت ساده فعل (base form) استفاده می کنیم:

She worked all day. à She didn’t work all day.

He saw a movie with his friends. à He didn’t see a movie with his friends.

حتما بخون  ده ها راهکار مختلف پرسیدن درباره فرصت های شغلی بوسیله تلفن

برای طرح سوال بله/خیر هم از کلمه did استفاده می کنیم،به این صورت:

Did she work all day?

Yes,she did./No,she didn’t.

Did he see a movie with his friends?

Yes,he did./No,he didn’t.

برای پرسیدن سوالاتی که اطلاعاتی از گذشته به ما می دهند،در انگلیسی از کلمات استفهامی یعنی کلماتی مثل “When” کِی / چه زمانی , “Where” کجا, “How” چطور, … استفاده می کنیم.

 مثال هایی برای صحبت درمورد رویداد های گذشته

__________________________________________________ 

Talking about past events:.                              صحبت درمورد رویدادهای گذشته

__________________________________________________

I had a great weekend.                                      یک آخر هفته عالی داشتم

The weekend was OK.                                          آخر هفته خوب بود

It was just so-so.                                                     متوسط بود

I worked all day on Saturday.                              

شنبه تمام روز را کار کردم.

On Sunday, I met some friends. We went to the mall and had lunch. After that, we saw a movie.

روز یکشنبه دوستانم را ملاقات کردم.ما به مرکز خرید رفتیم و بعد ناهار خوردیم.و بعد از آن،یک فیلم دیدیم.

I stayed home and studied for today’s test.     

من خانه ماندم و برای امتحان امروز درس خواندم.

I didn’t go shopping.                                                

من به خرید نرفتم.

I didn’t do anything special last weekend.   

من آخر هفته گذشته کار خاصی نکردم.

 مثال هایی برای صحبت درمورد رویداد های گذشته

نمونه مکالمه

حال به مکالمه زیر بین دو دوست دقت کنید که چطور درمورد آخر هفته شان صحبت می کنند:

Erica: How was your weekend, Jun?

اِریکا:آخر هفته ات چطور بود جون؟

Jun: It was great. I worked all day on Saturday, but on Sunday, I met some friends.

جون:عالی بود.من شنبه تمام روز را کار کردم اما یکشنبه تعدادی از دوستانم را ملاقات کردم.

Erica: That sounds fun.

حتما بخون  درس 22 زبان انگلیسی متوسطه ( امکانات مدرسه) + مکالمه

اِریکا:به نظر سرگرم کننده می آید.

Jun: Yeah. We went to the mall and had lunch.

جون:آره.ما به ما به مرکز خرید رفتیم و ناهار خوردیم.

Erica: Did you go shopping?

اِریکا:آیا به خرید رفتی؟

Jun: No, I didn’t. How about you? How was your weekend?

جون:نه،نرفتم.تو چطور؟آخر هفته تو چطور بود؟

Erica: It was OK. I stayed home and studied for today’s history test.

اِریکا:خوب بود.من خانه ماندم و برای امتحان تاریخ امروز درس خواندم.

Jun: History test?

جون:امتحان تاریخ؟

نتیجه گیری

خب؛ موضوع این قسمت صحبت درمورد گذشته و رویداد هاش بود و به خوبی توضیح دادیم که فعل در چه موقعیت هایی چ تغییراتی می‌کنه و چند مورد مثال خوب برای صحبت درمورد رویداد های گذشته آوردیم و مثل همیشه با ی مکالمه ی نمونه بحث رو تموم کردیم

مقاله قبلی
صحبت کردن درمورد علایق
مقاله بعدی
معرفی خانواده به دوستان و آشنایان
فهرست