1. خانه
  2. آموزش زبان انگلیسی مقدماتی (کودکان)
  3. درس 10 زبان انگلیسی مقدماتی من آلو دوست دارم(غذا و نوشیدنی) + مکالمه

درس 10 زبان انگلیسی مقدماتی من آلو دوست دارم(غذا و نوشیدنی) + مکالمه

درس 10 زبان انگلیسی مقدماتی (من آلو دوست دارم(غذا و نوشیدنی)) + مکالمه

درس 10 زبان انگلیسی مقدماتی

من الو دوست دارم( غذا و نوشیدنی)+ مکالمه

Hi guys. I`m Fataneh.

امروز قراره اسم چند تا از خوراکی هارو با همدیگه یاد بگیریم.

راستی میخواید بدونید کلمه ی خوراکی به انگلیسی چی میشه؟

اول به من گوش بدید و بعد تکرار کنید.

Food, food, food

خب حالا شما تکرار کنید.

Great.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Food.

خب حالا دوست دارین اسم چند تا از خوراکی ها رو یاد بگیریم؟

Ok, let`s go.

What are they?

اینا چین؟

کشمشش ها.

Raisins, raisins, raisins

خب حالا شما تکرار کنید.

Great.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Raisins.

What are they?

الو سیاه

Plums, plums, plums

خب حالا شما تکرار کنیم.

Great.

اینم ازشکل نوشتن کلمه ی Plums.

What are they?

کیک ها

Cakes, cakes, cakes

خب حالا شما تکرار کنید.

Well done.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Cakes.

خب حالا اماده اید اسم دو تا از خوراکی های دیگه رو یاد بگیرید؟

Ok, let`s go.

What are they?

اینا چین؟

چیپس

Crisps, crisps, crisps

خب حالا شما تکرار کنید.

Great

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Crisps.

What`s this?

این چیه؟

میلکشیک

Milkshake, milkshake, milkshake

خب حالا شما تکرار کنید.

Well done.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی milkshake.

خب حالا میخوام بهتون بگم چه خوراکی هایی رو دوست دارم و چه خوراکی هایی رو دوست ندارم.

و بعد شما بهم بگین چه خوراکی هایی رو دوست دارین و چه خوراکی هایی رو دوست ندارین.

اول به من گوش بدید تا خوب یاد بگیرید و بعد شما بهم بگید.اماده اید؟

حتما بخون  درس 8 زبان انگلیسی مقدماتی آیا آنها معلم هستند؟(شغل ها) + مکالمه

Let`s go.

I like crisps.

من چیپس دوست دارم.

I like cakes.

من کیک دوست دارم.

خب حالا شما به من بگید چه خوراکی هایی رو دوست دارید؟

Well done.

I don`t like plums.

من الو سیاه دوست ندارم.

I don`t like raisins.

من کشمش دوست ندارم.

خب حالا شما بهمن بگید چه خوراکی هایی رو دوست ندارید؟

Well done.

خب از عدد 1 تا 18 رو با همدیگه یاد گرفتیم.

یک دور با همدیگه میشماریم…

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,15,16,17,18

خب دوست دارین اسم دو تا عدد بعدی و ازشون بپرسیم؟

Ok, let`s go.

What`s your name?

Nineteen, 19

What`s your name?

Twenty, 20

19,20

اینم از شکل نوشتن عدد Nineteen.

اینم از شکل نوشتن عدد Twenty.

خب حالا شما تکرار کنید.

Well done.

Great.

Conversation

Hhhaaaa.

Thanks mum, I like raisins.

I don`t like raisins.

I like plums.

I don`t like plums.

I like cakes.

No Billy, Yes Billy, I like cakes too.

مقاله قبلی
درس 9 زبان انگلیسی مقدماتی من یک پیراهن دارم(لباس ها) + مکالمه
فهرست