1. خانه
  2. آموزش زبان انگلیسی مقدماتی (کودکان)
  3. درس 3 زبان انگلیسی مقدماتی این چیه؟ (وسایل مدرسه) + مکالمه

درس 3 زبان انگلیسی مقدماتی این چیه؟ (وسایل مدرسه) + مکالمه

درس 3 زبان انگلیسی مقدماتی ( این چیه؟ (وسایل مدرسه)) + مکالمه

In the name of God

درس 3 زبان انگلیسی مقدماتی این چیه؟ (وسایل مدرسه)+ مکالمه

Hi guys. I`m Fataneh.

سلام بچه ها من فتانه ام.

این بار قراره اسم چند تا از وسایل توی

کلاس درس و یاد بگیریم, اماده اید؟

Ok, let`s go.

What`s this?

این چیه؟ همم میز.

Desk, desk, desk

شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Desk.

What`s this?

این چیه؟

صندلی

Chair, chair, chair

شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل کلمه ی Chair

خب حالا با همدیگه بریم سراغ اسم 3 تا وسیله بعدی مون.

Let`s go.

What`s this?

این چیه؟

مداد شمعی

Crayon, crayon, crayon

What`s this?

این چیه؟

مداد

Pencil, pencil, pencil

شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Pencil

What`s this?

این چیه؟

دفتر

Notebook, notebook, notebook

شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Notebook.

خب حالا میخوام اسم چند تا از وسایل مربوط به کلاس درس رو ازتون بپرسم.

اول خودم جواب میدم که خوب یاد بگیرید بعد از شما میپرسم. این بار شما جواب بدید.

اماده اید؟

Let`s go.

What`s this?

این چیه؟

It`s a pencil.

این یک مداده.

What`s this?

It`s a notebook.

این یک دفتره.

What`s this?

It`s a chair.

این یک صندلیه.

What`s this?

It`s a desk.

این یک میزه.

خب, حالا من از شما سوال میپرسم شما جواب بدید.

What`s this?

Great.

What`s this?

Great.

What`s this?

Great.

What`s this?

Great.

خب, اسم عددهای 1,2,3,4, رو ازشون پرسیدیم. دوست دارین اسم دو تا عدد بعدی رو ازشون بپرسیم,

Ok, Let`s go.

What`s your name?

حتما بخون  درس 9 زبان انگلیسی مقدماتی من یک پیراهن دارم(لباس ها) + مکالمه

What`s your name?

5-6

یانم از شکل نوشتن عدد Five

اینم از شکل نوشتن عدد Six

خب حالا شما تکرار کنید.

5-6

افرین, عالی بود.

Conversation;

Billy, what`s this?

It`s a crayon, crayon, it`s a crayon.

And what`s this?

It`s a notebook.

Notebook, it`s a notebook.

My pencils!

Cheo cheo.

Billy. What`s this?

Cheo cheo.

Look! It`s a train.

Cheo cheo. Train.

مقاله قبلی
درس 2 زبان انگلیسی مقدماتی این چه رنگیه؟(رنگها) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 4 زبان انگلیسی مقدماتی آیا این یک هواپیما است؟ (اسباب بازی ها) + مکالمه
فهرست