1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. سودمند ترین و پرکاربد ترین اصطلاحات درباره رفتار های کلی

سودمند ترین و پرکاربد ترین اصطلاحات درباره رفتار های کلی

رفتارهای کلی

صحبت درباره رفتار های جنرال یکی از جذاب ترین موضوع ها

مکالمه انگلیسی با یک توریست از جذاب ترین بخش های یادگیری مکالمه انگلیسی می باشد و به همین دلیل بسیاری از افرادی که درحال یادگیری مکالمه انگلیسی هستند،علاقه فراوانی به مکالمه انگلیسی با یک توریست را دارند؛مثلا از آن ها درباره فرهنگشان،لباس پوشیدنشان و مسائل کلی دیگری بپرسند.بلاعکس این قضیه هم ممکن است؛ممکن است شما به کشور انگلیسی زبانی بروید و ساکنین آنجا از شما،یک توریست،درمورد کشور و فرهنگتان بپرسند.پس لازم است که یاد بگیریم چطور سوال هایی  این چنینی بپرسیم و یا به این سوال ها پاسخ بدهیم. در این درس با سودمند ترین و پرکاربد ترین اصطلاحات درباره رفتار های کلی اشنا میشویم.

اصطلاحات مربوط به پرسیدن درباره رفتار های کلی

Asking about general behavior
Asking about general behavior پرسیدن درمورد رفتارهای کلی
برای پرسیدن مسائل کلی،از کلماتی چون generally،normally و tend to به همراه زمان حال فعل استفاده می کنیم:
What do Scottish people generally wear to weddings?
مردم اسکاتلند معمولا در عروسی ها چه می پوشند؟
  What do women in Scotland normally wear?
زنان در اسکاتلند معمولا چه می پوشند؟    
  How do teachers tend to dress at your school?
معلمان در مدرسه شما معمولا چطور لباس می پوشند؟  

اصطلاحات مربوط به توصیف general behavior

Describing general behavior توصیف رفتارهای کلی
برای توصیف مسائل کلی،از کلماتی چون generally،normally و tend to به همراه زمان حال فعل استفاده می کنیم:
  They generally wear a kilt*
. آن ها عموما کیلت* می پوشند.
*kilt=دامن اسکاتلندی
  They normally wear a long skirt, but they sometimes wear a kilt too.
آن ها معمولا یک دامن بلند می پوشند،اما آن ها گاهی کیلت هم می پوشند.  
Men wear slacks, a shirt, and a tie. Women tend to wear a blouse, a skirt, and a jacket.
مردان شلوار،پیراهن و کروات می پوشند.زنان معمولا بلوز،دامن و کت می پوشند.  

نمونه مکالمه

  حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات جدید و کاربردی با نمونه مکالمه ایی آشنا میشویم تا استفاده ی هریک از این نکات را در جملات نیز یاد بگیریم و به راحتی درباره ان ها صحبت کنیم .

حتما بخون  پرسش درمورد اطلاعات شخصی

Susan: The music is great, and I love your clothes. Are they traditional?

سوزان:موسیقی عالی است،و من عاشق لباس هایت هستم.آیا آن ها سنتی هستند؟

Calum: Oh, yes. You probably know this_ it’s called a kilt.

کالوم:اوه بله.شما احتمالا این را می دانید_به آن کیلت می گویند.

Susan: Yeah. I’ve seen them in pictures. Is it a kind of skirt?

سوزان:بله.آن ها را در عکس ها دیده ام.آیا نوعی دامن است؟

Calum: Well Scottish men don’t really call it a skirt. People usually wear it on special occasions.

کالوم:خب مردان اسکاتلندی درواقع به آن دامن نمی گویند.مردم معمولا آن را در مناسبت های خاص می پوشند.

Susan: I see. I love the pattern.

سوزان:متوجه ام.عاشق الگویش هستم.

Calum: The pattern is plaid. Scotland is famous for them. The pattern can tell you what family someone is from.

کالوم:الگویش چهارخانه است.اسکاتلند به آن ها معروف است.از روی الگو می توان فهمید هر فرد از چه خانواده ای است.

Susan: How interesting! Is there a traditional outfit for women as well?

سوزان:چه جالب!آیا لبای سنتی ای برای زنان هم وجود دارد؟

Calum: Yes. Women normally wear longer skirts. But when they dance, they may wear kilts. I think there will be a women’s dance performance later.

کالوم:بله.زنان معمولا دامن های بلندتری می پوشند.اما وقتی می رقصند،ممکن است کیلت بپوشند.فکر کنم بعدا یک مراسم رقص بانوان باشد.

نتیجه گیری

پس از این قسمت میتوانیم نتیجه بگیریم صحبت و توصیف درباره رفتار های کلی و فرهنگ و … یکی از مهم ترین و رایج ترین موضوع ها در زبان انگلیسی است پس یاد گرفتن اصطلاحات این قسمت کمک بسیار زیادی به ما میکند تا به راحتی درباره این موضوع عا صحبت کنیم .  

حتما بخون  توصیف پوشش
مقاله قبلی
بهترین اصطلاحات سفارش گرفتن و سفارش دادن غذا
مقاله بعدی
ده ها راهکار مختلف برای صحبت درباره فعالیت های اوقات فراغت
فهرست