1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. پرسش درمورد اطلاعات شخصی

پرسش درمورد اطلاعات شخصی

Asking for personal information

در این قسمت می خواهیم یاد بگیریم چطور از دیگران درمورد اطلاعات شخصی شان سوال بپرسیم.

مواردی از سوالات متداول درمورد اطلاعات شخصی

Asking for personal information       

  سوال پرسیدن درمورد اطلاعات شخصی

What is your phone number?        

شماره تلفن شما چیست؟                            

What’s your email address?     

آدرس ایمیل شما چیست؟

 * what’s حالت کوتاه شده what is  است.

Can I have your username?   

   می توانم نام کاربری شما را داشته باشم؟

Can you give me your username?                 

    می توانید نام کاربری خود را به من بدهید؟

چندین مثال برای جواب دادن به سوالاتی درمورد اطلاعات شخصی

 Responding:                                          

 Sure.It is joe@newmail.com                                                         

حتما.joe@newmail.com

 OK.It’s 729-9163.

باشه.729-9163

 My username is mar241.   

نام کاربری من mar241 است.

در این قسمت می خواهیم یاد بگیریم چطور از دیگران درمورد اطلاعات شخصی شان سوال بپرسیم.

اصطلاحاتی برای درخواست تکرار

 Asking for repetition:.                 

 Can you repeat that?                                        می شود آن را تکرار کنید؟

 Can you say that again?                                     می توانید دوباره آن را بگویید؟ 

نمونه مکالمه

Example conversation:                                           

    مکالمه نمونه: (تماس تلفنی)

Joe: Hello?

جو:الو؟

Matt: Hi Joe.

مت:سلام جو.

Joe: I’m sorry. Who is this?

جو:ببخشید.این چه کی است؟

Matt: It’s me. Matt! I just got a new phone number.

مت:منم،مت!تازه یک شماره موبایل جدید گرفته ام.

Joe: Hi, Matt! What’s up?

جو:سلام مت!چه خبر؟

Matt: Can you help me with my homework?

مت:می توانی در تکالیفم به من کمک کنی؟

Joe: Sure, but I’m kind of busy right now.Can you send me an e-mall?

جو:حتما،اما الآن یک مقدار سرم شلوغ است.می توانی بعدا یک ایمیل برایم بفرستی؟

Matt: What’s your e-mall address?

مت:آدرس ایمیلت چیست؟

Joe: It’s joe@newmail.com.

جو: joe@newmail.com.

حتما بخون  8 راه کاربردی برای نظر دادن و نظر پرسیدن به زبان انگلیسی

Matt: Sorry. Can you repeat that?

مت:عذر می خواهم.می توانی تکرارش کنی؟

Joe: It’s j-o-e@n-e-w-mail.com.  

جو: j-o-e@n-e-w-mail.com

نتیجه گیری

خب ؛ همونطوری که متوجه شدید موضوع اینجا پرسش درمورد اطلاعات شخصی بود و گفتیم و چطور از بقیه درمورد اطلاعات شخصی شون سوال بپرسیم . چند مثال برای سوال و چند مثال برای جواب آوردی و همینطور گفتیم چطور درخواست تکرار کنید و برای اون هم مثال آوردیم و مثل همیشه بحث رو با ی مکالمه تموم کردیم امیدواریم استفاده کنید.

مقاله قبلی
پیشنهادات
مقاله بعدی
follow-up questions
فهرست