1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. پرسش درمورد علائق

پرسش درمورد علائق

در این قسمت یاد می گیریم که چطور راجع به مورد علاقه ها ی دیگران بپرسیم یا زمانی که از علایق ما می پرسند،جواب بدهیم.

یکی از راه هایی که می توانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم و بیشتر آن ها را بشناسیم،پرسیدن درمورد چیزهایی است که دوست دارند؛مثل کتاب محبوبشان یا فیلم محبوبشان و … . در این قسمت یاد می گیریم که چطور در مورد علائق دیگران بپرسیم یا زمانی که از علایق ما می پرسند، چطور جواب بدهیم.

اصطلاحاتی برای پرسش درمورد مورد علایق

:Asking about favorites ‌ سوال پرسیدن درمورد موردعلاقه ها

?Who’s your favorite actor                              بازیگر موردعلاقه ات چه کسی است؟

?What’s your favorite movie                                  فیلم موردعلاقه ات چی است؟

?Do you like any bands in particular        آیا گروه موسیقی خاصی را دوست داری؟           

اصطلاحاتی برای جواب دادن به سوال های راجع به مورد علایق

Responding:  جواب دادن

.My favorite actor is Brad Pit           بازیگر مورد علاقه من بردپیت است.                                                

.I particularly like action films من مخصوصا فیلم های اکشن رو دوست دارم.                                                              

.I’m crazy about Beetles          من دیوانه گروه بیتلز هستم.                                                               

.I like rock very much     من موسیقی راک خیلی دوست دارم.                                                      

اصطلاحاتی برای سوالات بازگشتی

Returning questions سؤالات بازگشتی

برای ادامه دادن یک مکالمه، یکی از راه ها این است که همان سوال را از طرف مقابل تون بپرسین اما نباید همان سوال را تکرار کنیم.

در این قسمت،سؤالاتی را به شما یاد می دهیم که از علائق طرف مقابل هم مطلع شوید:

?How/what about you شما چطور؟ ?What’s yours موضوع مورد علاقه تو چی هست؟ ?who’s yours   شخص مورد علاقه تو کی هست؟      

اصطلاحاتی برای پرسش درمورد مورد علاقه ها

                                                                       

نمونه مکالمه علایق

به مکالمه زیر دقت کنید:

Dan: Johnny Depp has a new movie out.

حتما بخون  توصیف توانایی ها و استعدادها و ارائه توصیه

دَن:جانی دپ یک فیلم جدید بیرون داده است.

Beth:He’s my favorite actor.Who’s your favorite actor?

بث:او بازیگر مورد علاقه من است.بازیگر مرد مورد علاقه تو چه کسی است؟

Dan: I don’t really have one,but my favorite actress is Reese Witherspoon.Who’s yours?

دَن:من درواقع بازیگر مرد محبوب ندارم،اما بازیگر زن مورد علاقه من ریس ویترسپون است.

Beth: My favorite is Gong Li .

بث:موردعلاقه من گونگ لی است.

Dan: What’s your favorite movie?

دَن:فیلم مورد علاقه ات چیست؟

Beth: That’s a hard question.I like a lot of movies.

بث:سؤال سختی است.من فیلم های زیادی دوست دارم.

Dan: I’m crazy about The Sound of Music.

دَن:من دیوانه فیلم آوای موسیقی هستم.

Beth: Are you serious? That’s an old movie!

بث:جدی می گویی؟ آن یک فیلم قدیمی است!

Dan: Yes,but it’s great!

دَن:آره اما عالی است!

نتیجه گیری

خب ؛ اینجا گفتیم که برای آشنا شدن و شناختن فرد مقابل مون میتونیم ازش درمورد مورد علاقه هاش سوال بپرسیم و مکالمه رو اینطوری ادامه بدیم و همینطور خودمون درمورد مورد علاقه ها مون صحبت کنیم و در مقابل از اون نظر بپرسیم 

برای هر کدومشون مثال های کاربردی زیادی آوردیم تا مکالمه ی جذاب تری داشته باشید و در آخر هم یدونه مکالمه آوردیم و بحث رو تموم کردیم.

مقاله قبلی
معرفی خانواده به دوستان و آشنایان
فهرست