1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. صحبت درمورد کارهای روزمره، کاربردی ترین مکالمه

صحبت درمورد کارهای روزمره، کاربردی ترین مکالمه

Describing and Asking about routines

در زندگی همه ما،از لحظه ای که از خواب بیدار می شویم تا لحظه ای که به تختخواب می رویم،اتفاقاتی وجود دارند که معمولا درباره آنها خیلی صحبت می کنیم.این اتفاقات و کارهایی که در زندگی روزمره انجام می دهیم،یعنی کارهای روزمره،در زبان انگلیسی هم جایگاه خاص خود را دارند و معمولا درباره آن ها زیاد صحبت می شود.یکی از پر کاربردترین مکالمه های روزمره همین کارهای روزمره به زبان انگلیسی است که در این مقاله به طور خلاصه و کاربردی به یک سری اصطلاحات کاربردی با این موضوع اشاره می کنیم.

چند مورد از پرسش های معمول درمورد کارهای روزمره

Asking about routines:. پرسش درمورد کارهای روزمره

1:What time do you get up?                                     چه ساعتی بیدار می شوی؟

2:What do you do after class?                                بعد از کلاس چه کار می کنی؟

3:When do you go to work?                     کِی می روی سر کار؟                            

4:Do you go to bed late?                                        ؟ دیروقت می خوابی

5:Do you have lunch at home?                                آیا در خانه ناهار می خوری؟

6:Do you study every day?آیا هر روز درس می خوانی؟

 مواردی برای توصیف کارهای روزمره 

کارهای روزمره

Describing routines:   توصیف روزمرگی ها                                                        

1:I usually get up at 7:30 a.m.                     من معمولا ساعت هفت و نیم صبح بیدار می شوم.

2:I always go to the library.                                    من همیشه به کتابخانه می روم.

3:I go to work at 10:00 every day.                       من هرروز ساعت ده به سر کار می روم. 

4:No,I go to bed around 10:30 p.m.                نه،من حدود ساعت 10:30 شب می خوابم.       

5:No,I have lunch in the cafeteria.                          نه،من توی کافه تریا ناهار می خورم. 

حتما بخون  درس 22 زبان انگلیسی متوسطه ( امکانات مدرسه) + مکالمه

6:Yes,I study every day.                                       آره،من هر روز درس می خوانم.

مکالمه ی نمونه

به مکالمه زیر دقت کنید:

Tess: Do you want to meet on Friday?

تِس:می خواهی جمعه همدیگر را ببینیم؟

Kurt: That’s a great idea!

کِرت:خیلی ایده خوبی است!

Tess: What time do you wake up?

تِس:چه ساعتی بیدار می شوی؟

Kurt: I wake up at 7:30 a.m.

کِرت:من ساعت 7:30 صبح بیدار می شوم.

Tess: So, we can meet at around 8:30?

تِس:پس،می تونیم حدود ساعت 8:30 همدیگر را ملاقات کنیم؟

Kurt: At 8:30, I go to my karate lesson.

کِرت:ساعت 8:30،من به کلاس کاراته ام می روم.

Tess: So…9:30? Do you have time then?

تِس:پسس..9:30؟آن موقع وقت داری؟

Kurt: Well,at 10:00 I start school.

کِرت:خب،من ساعت 10:00 مدرسه را شروع می کنم.

Tess: When do you finish?

تِس:و کی تمام می شوی؟

Kurt: At 5:00 p.m. So,let’s meet at 5:15-for dinner?

کِرت:ساعت 5:00 عصر.پس بیا ساعت %:15 همدیگر را ملاقات کنیم-برای شام؟

Tess: Sounds great!

تِس:عالی به نظر می رسد!

نتیجه گیری

خب ما با هر زبانی نود درصد مکالمه هامون رو کارهای روزمره شامل میشه اینجا با ی سری از

اصطلاحات در زبان انگلیسی آشنا شدیم که با اونها میتونیم سوالات بهتری درمورد کارهای روزمره بپرسیم و همینطور توصیفشون کنیم

و با مکالمه ای ک به عنوان نمونه براتون آورده بودیم تمام سوال هاتون رو جواب دادیم و بحث رو کامل براتون جا انداختیم امیدواریم که استفاده کنید

مقاله قبلی
توصیف خانه در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
سوال های پی در پی درمورد ترتیب کارها و برنامه های دیگران
فهرست