1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. صحبت درمورد کارهای درحال انجام و روزمره ،موضوع گپ همه ما

صحبت درمورد کارهای درحال انجام و روزمره ،موضوع گپ همه ما

کارهای درحال انجام و روزمره

یکی از موضوعاتی که در مکالمات روزانه جای دارند،پرسیدن درمورد کارهایی است که طرف مقابلمان در روزای جاری انجام می دهند،به طور مثال چه کلاس هایی شرکت می کنند یا چه کتاب هایی می خوانند و موضوعات این چنینی.در این قسمت به شما صحبت درمورد کارهای درحال انجام و روزمره را یاد می دهیم یعنی اینکه چطور این گونه سوال ها را مطرح کنید یا در مقابل چطور این سوال ها را جواب بدهید.

________________________________________________________

نمونه سوالات متداول درمورد کارهای درحال انجام و روزمره

Asking about ongoing activities       

پرسش درمورد فعالیت های جاری             

________________________________________________________

What are you doing these days? 

این روزها چه کار می کنی؟

What kind of dance is she learning?

او چه نوع رقصی دارد یاد می گیرد؟

Are you taking math this semester?     

آیا این ترم ریاضی برمی داری؟

Are you doing anything interesting in your classes?  

آیا کار جالبی در کلاس هایت انجام می دهی؟

_______________________________________________________

صحبت درمورد کارهای درحال انجام و روزمره ،موضوع گپ هر روزه ی همه ما

چندین مورد برای توصیف کارهای درحال انجام و روزمره

Describing ongoing activities:         

توصیف فعالیت های جاری               

_______________________________________________________

I’m taking dance lessons.  

من دارم کلاس رقص می روم.

She’s learning modern dance.    

او دارد رقص مدرن یاد می گیرد.

No, I’m not taking math this semester.  

نه،من این ترم ریاضی برنمی دارم.

We’re reading some cool books in my English class.  

ما داریم یک سری کتاب های جالب در کلاس انگلیسیمان می خوانیم.

_______________________________________________________

مکالمه ی نمونه

به این مکالمه دقت کنید:

Greg: Do you want to see a movie tonight?

گرِگ:آیا می خواهی امشب یک فیلم ببینیم؟

Emi: Sorry, I have a dance class at 7:00 p.m.

حتما بخون  درس 7 زبان انگلیسی متوسطه ( اهل کجا هستید؟) + مکالمه

اِمی:ببخشید،من ساعت 7:00 عصر کلاس رقص دارم.

Greg: Really? What kind of dance are you learning?

گرِگ:واقعا؟چه نوع رقصی داری یاد می گیری؟

Emi: I’m learning modern dance. I’m in the dance club.

اِمی:من دارم رقص مدرن یاد می گیرم.من در انجمن رقص هستم.

Greg: So, show me what you can do.

گرِگ:خب،نشانم بده چه کار می توانی بکنی.

Emi: Well, we’re practicing tap dancing* at the moment.Watch this!

اِمی:خب،درحال حاضر داریم تَپ دَنس* را تمرین می کنیم.این را ببین!

* نوعی رقص

Greg: Wow! You’re really good!

گرِگ:واو!تو واقعا خوب هستی!

نتیجه گیری

خب؛ ما توی این قسمت فهمیدیم یکی از متداول نرین موضوعات ما در صحبت های روزانه مون سوال پرسیدن درمورد کارهای روزانه مون هست.

و چندتا سوال جدید یادگرفتیم و اصطلاح جدید برای توصیف کارهای روزانه مون که کلی بهمون کمک می‌کنه برای داشتن ی مکالمه ی جذاب تر…

و در آخر هم ی مکالمه ی نمونه داشتیم که کامل موضوع رو برامون آسون کرد و متوجه ش شدیم .

حالا نوبت شماست که ازش استفاده کنید.

مقاله قبلی
توصیف غذا ها وپرسش درمورد غذاها ، موضوعی خوشمزه و جذاب
مقاله بعدی
توصیف خانه در زبان انگلیسی
فهرست