1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. توصیف توانایی ها و استعدادها و ارائه توصیه

توصیف توانایی ها و استعدادها و ارائه توصیه

توصیف توانایی ها

توصیف توانایی ها و استعدادها و ارائه توصیه یکی از شگفت ترین راه ها

توصیف توانایی ها و استعدادها و ارائه توصیه به انگلیسی،یکی از مهم ترین مبحث ها در زبان انگلیسی است.توانایی های ما نقش خیلی مهمی در کسب شغل مورد علاقمان و یا دنبال کردن دانش مورد علاقمان دارد؛پس باید یاد بگیریم چگونه درمورد آن ها با سایر افراد،که حالا یا کارفرمای ما یا مشاور ما هستند،صحبت کنیم.علاوه بر این،یکی از موضوعاتی که معمولا با دوستانمان درمورد آن صحبت می کنیم این است که چه کارهایی می توانیم انجام دهیم یا چه کارهایی نمی توانیم و دوست داریم یاد بگیریم.پس یادگیری این موضوع برای همه ضروری است.

اصطلاحات مربوط به توصیف توانایی ها

اصطلاحات مربوط به توصیف توانایی ها
Describing abilities توصیف توانایی ها و استعدادها
یکی از روش های بیان توانایی هایمان استفاده از be good at/with  (منظور از be،افعال to be  هستند که با توجه به فاعل جمله to be verb  مناسب را انتخاب می کنیم.) است. توجه داشته باشید که بعد از good at اگر می خواهیم از فعل استفاده کنیم باید اسم مصدر (gerund) بنویسیم: I’m good at writing. من در نوشتن مهارت دارم.  
                                        with numbers. I’m not very good                                          at languages.                اعداد من با                    زیاد خوب نیستم.              زبان ها   یکی دیگر از راه های بیان توانایی (و ساده ترین آن ها) استفاده از can/can’t : I can write pretty well. من می توانم خیلی خوب بنویسم   I can’t speak Portuguese very well. من نمی توانم زیاد خوب پرتغالی صحبت کنم.  

اصطلاحات مربوط به ارائه توصیه

Making a recommendation ارائه یک توصیه
همان طور که در ابتدا گفتیم،صحبت درمورد توانایی ها از موضوعاتی است که معمولا با دوستانمان درمورد آن صحبت می کنیم و پیشنهاداتی در این مورد به یکدیگر می دهیم که با توجه به توانایی هایمان،چه شغلی مناسب ما خواهد بود. در این قسمت یک سری از اصطلاحات مناسب برای ارائه پیشنهادات و توصیه ها را با یکدیگر یاد می گیریم:    
You’d be                                       a great journalist. You would make   تو روزنامه نگار خوبی خواهی شد.    
1.You should consider becoming                                                                        a teacher. 2.I wouldn’t recommend becoming   1.تو باید به معلم شدن فکر کنی. 2.من معلم شدن را به تو پیشنهاد نمی کنم.   You should get a private tutor. تو باید یک معلم خصوصی بگیری.

نمونه مکالمه

خب حالا بعد از یادگیری اصطلاحات جدید نوبت به نمونه مکالمه میرسد تا با کاربرد هر یک از این نکات جدید به خوبی آشنا شوید و بتوانید به راحتی درباره  این موضوع ها صحبت کنید .

حتما بخون  درس 4 زبان انگلیسی متوسطه ( افراد حاضر در مدرسه) + مکالمه

Josh: So, how’s school going?

جاش:خب،مدرسه چطور پیش می رود؟

Lily: Well I’m getting mostly A’s and B’s. But I’m not doing so well in Portuguese. I’m not very good at languages, I guess.

لیلی:خب من بیشتر A و B می گیرم.ولی در پرتغالی زیاد خوب نیستم.گمان کنم من در زبان ها زیاد خوب نیستم.

Josh: No one is good at every subject.

جاش:هیچکس در همه  درس ها خوب نیست.

Lily: I suppose. So, are your classes going ok?

لیلی:گمان می کنم.خب،کلاس هایت خوب پیش می روند؟

Josh: My accounting class is hard. I don’t think I’m very good with numbers. But my literature teacher says I’m a good writer.

جاش:کلاس حسابداری ام سخت است.فکر نمی کنم زیاد با اعداد خوب باشم.اما معلم ادبیاتم می گوید که من نویسنده خوبی هستم.

Lily: You’d make a great journalist.

لیلی:تو روزنامه نگار عالی ای خواهی شد.

Josh: As long as I don’t write about numbers.

جاش:تا زمانی که درمورد اعداد ننویسم.

نتیجه گیری

پس بعد از خواندن این قسمت میتوانیم نتیجه بگیریم که صحبت درباره استعداد ها و توانایی هایمان یکی از پرکاربرد ترین موضوع ها در زبان انگلیسی است . به همین دلیل با اصطلاحات و نکات زیادی در این باره اشنا شدیم .

خب حالا نوبت شماست آیا میتوانید راجع به استعداد هاتون با دیگران صحبت کنید ؟ بنظرتون صحبت درباره توانایی ها چقدر در زندگی مان تاثیر دارد ؟

مقاله قبلی
8 راه کاربردی برای نظر دادن و نظر پرسیدن به زبان انگلیسی
مقاله بعدی
8 راهکار موثر برای توصیف مشکلات پزشکی و توصیه برای رفع بیماری
فهرست