1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. ده ها اصطلاح کاربردی درباره گذشته

ده ها اصطلاح کاربردی درباره گذشته

صحبت درباره ی گذشته

توصیف گذشته و پرسش در مورد آن یکی از مهم ترین موضوع ها

  اتفاقاتی که در گذشته برای ما یا افراد دیگر افتاده و حالا ما از آن ها به عنوان خاطراتمان یاد می کنیم،کاربرد زیادی در مکالمه های عمومی و روزمره زبان دارند.ممکن است ما خودمان بخواهیم راجع به کارهایی که در گذشته کرده ایم یا اتفاقاتی که در گذشته برای خودمان یا دیگران افتاده صحبت کنیم یا شخصی از ما درباره آنها سؤالاتی بپرسد که بخواهیم به او جواب دهیم و درباره این اتفاقات صحبت کنیم.در هر صورت باید این عبارت ها و روش های صحبت کردن درباره آن ها را یاد بگیریم تا بتوانیم به راحتی و با استفاده از آن ها مکالمه کنیم.این موارد حتی برای گسترش دادن ارتباطات بعد از سلام و احوالپرسی به انگلیسی لازم هستند.

مروری بر نکات مربوط به گذشته

برای مکالمه و جمله سازی درمورد اتفاقات گذشته،از زمان گذشته ساده (simple past)  استفاده می کنیم.گذشته ساده نشان می دهد که عملی در گذشته رخ داده و به پایان رسیده است.

بعضی از فعل ها در گذشته ساده با اضافه شدن “ed” یا “d” به آخر آن ها به گذشته تبدیل می شوند که به آن ها افعال با قاعده (regular verbs) می گوییم:

travel + -ed = traveled

learn + -ed = learned

race + -d =raced

Example :

I traveled to Italy last year.

من سال گذشته به ایتالیا سفر کردم.

ولی بعضی دیگر از فعل ها تغییر شکل می دهند و شکل گذشته آنها فرق می کند،که به آن ها افعال بی قاعده (irregular verbs) می گوییم:

حتما بخون  پرسش درمورد علائق

be = was/were

go = went

buy = bought

have = had

Example:

She was so happy on her birthday yesterday.

او دیروز در روز تولدش بسیار خوشحال بود.

برای منفی کردن گذشته ساده از فعل کمکی did به علاوه منفی کننده not استفاده می‌کنیم.قبل از فعل اصلی did not یا didn’t می‌گذاریم.و در این حالت فعل جمله به شکل ساده می آيد.

Example:

I did not (didn’t) travel to Italy last year.

برای سوالی کردن جملات گذشته ساده،از فعل کمکی did استفاده می‌کنیم.برای سوالی کردن با واژه‌های پرسشی where و what و why و when نیز به فعل کمکی did نیاز داریم.به این ترتیب که ابتدای جمله Did قرار بدهیم،بعد از آن فاعل و بعد فعل را به صورت ساده بگوییم:

اگر بدون واژه‌های wh بخواهیم سوالی کنیم،باید ابتدای جمله Did قرار بدهیم،بعد از آن فاعل و بعد فعل را به صورت ساده بگوییم:

Example:

Did you go shopping?

آیا خرید رفتی؟

برای سوالی کردن با واژه‌های پرسشی where و what و why و when نیز به فعل کمکی did نیاز داریم.

اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم،باید ابتدا جمله خبری را با فعل کمکی did به سوالی تبدیل کنیم،بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار دهیم :

Example:

Where did you study?

کجا درس خواندی؟

*دقت کنید که واژه پرسشی who با سایر واژه‌های پرسشی تفاوت دارد و وقتی می‌خواهیم درباره فاعل جمله با who جمله پرسشی بسازیم به did نیازی ندارد،زیرا که نقش who ضمیر فاعلی،ولی نقش سایر واژه‌های سوالی قید است:

حتما بخون  درس 8 زبان انگلیسی متوسطه ( وسایل مدرسه) + مکالمه

Who wrote the letter?

چه کسی نامه را نوشت؟

چطور میتوانم درمورد گذشته صحبت کنم؟

اصطلاحات مربوط به توصیف وقایع گذشته

Describing past events توصیف وقایع گذشته
    Yeah, I did. I went to Hong Kong.
بله.من به هنگ کنگ رفتم.  
  No, I traveled with my sister.
نه،من با خواهرم سفر کردم.  
Yeah, we went to the top. We also took a city tour.
آره،ما به قله آن رفتیم.ما همچنین یک تور شهری رفتیم.  
It was OK. It was rainy for some of the time.
خوب بود.گاهی اوقات بارانی بود.  

اصطلاحات مربوط به سوالات دوتایی

Asking double questions پرسیدن سوال های دوتایی
گاهی اوقات دوتا سوال را باهم می پرسیم که درواقع ماهیت هردو سوال یکی هستند،با این تفاوت که سوال اول wh- question و سوال دوم yes/no question است و جواب این سوالات،جواب به سوال بله/خیر است:  
Where did you go for the vacation? Did you go anywhere special?
برای تعطیلات کجا رفتید؟آیا به جای خاصی رفتید؟  
What did you do there? Did you go to Victoria Peak?
آنجا چه کار کردید؟آیا به ویکتوریا پیک رفتید؟
  How was the weather? Was it sunny?
هوا چطور بود؟آیا آفتابی بود؟
  Who did you go with? Did you go alone?    
  با چه کسی رفتی؟آیا تنها رفتی؟  

نمونه مکالمه

  خب حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات جدید نوبت به نمونه مکالمه میرسد تا با کاربرد هریک از این نکات مفید به خوبی آشنا شویم و بتوانیم به راحتی درباره این موضوع کاربردی صحبت کنیم .

Mark: So where did you go for the vacation?

حتما بخون  درس 27 زبان انگلیسی متوسطه( تعطیلات) + مکالمه

مارک:خب،برای تعطیلات کجا رفتی؟

Reiko: I went  to Hong Kong.

ریکو:من به هنگ کنگ رفتم.

Mark: Who did you go with? Did you go alone?

مارک: با چه کسی رفتی؟آیا تنها رفتی؟

Reiko: No, I traveled with my sister.

ریکو: نه،من با خواهرم سفر کردم.

Mark: How fun! And what did you do there? Did you go to Victoria Peak?

مارک:چه باحال!و اونجا چی کار کردید؟آیا به ویکتوریا پیک رفتید؟

Reiko: yeah, we also took a city tour. I took a lot of photos.

ریکو: آره،ما همچنین یک تور شهری رفتیم.من عکس های زیادی گرفتم.

Mark: I can’t wait to see them. Did you go to Hong Kong Disneyland?

مارک:بی صبرانه منتظر دیدنشون هستم.آیا به دیزنی لند هنگ کنگ رفتید؟

Reiko: We did. It’s small, but it’s nice. Oh, I went shopping.

ریکو:رفتیم.کوچک است،ولی خوب است.اوه،من به خرید رفتم.

Mark: Of course. And what did you buy me?

مارک:البته.و برای من چی خریدی؟

نتیجه گیری

  پس از خواندن این قسمت میتوانیم نتیجه بگیریم که صحبت درباره گذشته ( توصیف و پرسش درباره گذشته ) یکی از مهم ترین و کاربردی ترین موارد است . در این باره نکات و اصطلاحات فراوانی وجود دارد که در این قسمت با آنها آشنا شدیم و الان میتوان به خوبی درباره این موضوع صحبت کنیم .

حالا نوبت شماست برای توصیف و پرسش درباره اتفاق های گذشته تان از چه اصطلاحاتی استفاده میکنید ؟

مقاله قبلی
چندین راهکار متفاوت برای توصیف رستوران ها
مقاله بعدی
چند روش متفاوت درباره مشورت خواستن و مشورت دادن
فهرست