1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. ده ها راهکار کاربردی برای صحبت درباره تجربیات

ده ها راهکار کاربردی برای صحبت درباره تجربیات

صحبت درمورد تجربه

صحبت درباره تجربه ها یکی از کاربردی ترین کارهای روزانه                               

صحبت درباره تجربیات به زبان انگلیسی،موضوعی کاربردی برای هر زبان آموز است لذا یادگیری آن امری اجتناب ناپذیر است.به همین دلیل در این قسمت به بررسی راه های مختلف برای توصیف و پرسیدن درمورد تجربیات می پردازیم.

اصطلاحات مربوط به توصیف تجربیات

Describing experiences توصیف تجربیات
برای پاسخ به سؤالات درمورد تجربیات یا به عبارتی توصیف تجربیات،راه های مختلفی هست.برای مثال :
1.پاسخ کوتاه (فقط بله یا خیر) :
Yes, I have. بله خورده ام/امتحان کرده ام.
2.پاسخ بلند (بله یا خیر با یک توضیح کوتاه) :
Yes I’ve had it several times.
بله،من چندین بار آن را خورده ام.
No, I haven’t. I’ve never* tried it.
نه امتحان نکرده ام.من هیچ وقت آن را امتحان نکرده ام.
  *نکته:از never فقط در جملات با فعل مثبت استفاده می کنیم.
پس I haven’t never tried it  اشتباه است.  
No, but I’ve always wanted to go to one.
نه،ولی همیشه دوست داشتم به یکی از آن ها بروم.    
  I’ve had sushi and ramen.
من سوشی و رامن خورده ام.

اصطلاحات مربوط به پرسیدن درمورد تجربیات

صحبت درباره تجربیات به زبان انگلیسی،موضوعی کاربردی برای هر زبان آموز است لذا یادگیری آن امری اجتناب ناپذیر است.
Asking about experiences پرسیدن درمورد تجربیات  
برای پرسیدن درمورد تجربیات از دستور زبان زمان present perfect   می کنیم.برای سؤالات بله/خیر به صورت have/has … ever ….? استفاده می کنیم که در جای خالی اول ضمیر یا اسم مناسب و در جای خالی دوم،اسم مفعول فعل مورد نظر (past participle) به همراه تجربه مورد نظر را می نویسیم. *نکته : استفاده از کلمه “ever” دلخواه است و می توانید آن را از جمله خود بدون آسیب رساندن به معنا حذف کنید.  
Have you ever had Mexican food?
  آیا شما تا به حال غذای مکزیکی  خورده اید؟   
Have you ever tried Mexican food?
آیا شما تا به حال غذای مکزیکی  امتحان کرده اید؟  
Have you ever been to a Turkish restaurant?
آیا شما تا به حال به یک رستوران ترکی رفته اید؟
  راه دیگر پرسیدن درمورد تجربیات،با استفاده از information questions  یا همان wh- questions  در زمان present perfect هست.در این نوع سؤالات،تجربیات درمورد یک موضوع مورد سؤال قرار می گیرد.به مثال زیر دقت کنید :
What Japanese dishes have you tried? چه غذاهای ژاپنی ای را امتحان کرده اید؟

نمونه مکالمه صحبت درباره تجربیات

  خب حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات جدید بهتر است نمونه مکالمه ایی ببینیم تا با کاربرد هر یک از این نکات هم آشنا شویم و بتوانیم به راحتی درباره این این موضوع مهم صحبت کنیم .

حتما بخون  صحبت کردن درمورد علایق

Kent: Hi, Lory. I’m getting hungry.

کنت : سلام لوری.من دارم گشنه می شوم.

Lory: Hey, Kent. Me too. Have you ever tried Mexican food? I know a great place.

لوری : سلام کنت.من هم همین طور.آیا تا به حال غذای مکزیکی امتحان کرده ای؟من یک جای عالی سراغ دارم.

Kent: No, I haven’t. But I think I want Asian food.

کنت : نه،امتحان نکرده ام.ولی فکر کنم غذای آسیایی می خواهم.

Lory: ok, how about Thai?

لوری : باشه،غذای تایلندی چطور؟

Kent: I’ve never had Thai food.

کنت : من هرگز غذای تایلندی نخورده ام.

Lory: It’s my favorite. The noodle dishes are amazing.

لوری : آن مورد علاقه من است.غذاهای رشته فرنگی عالی هستند.

Kent: Do you have a place in mind?

کنت : آیا جایی را مد نظر داری؟

Lory: there’s a place called Thairiffic*.

لوری : یک جا به نام تایریفیک* هست.

*(اسم رستوران درواقع ترکیبی ا دو کلمه Thai  (تایلندی) و terrific  (عالی) هست.)

Kent: Ok. I’ll meet you there.

کنت : باشه.آن جا می بینمت.

نتیجه گیری

  پس از خواندن این درس میتوانیم نتیجه بگیریم که صحبت درباره تجربیات یکی از لذت بخش ترین و مهم ترین موضوع هاست . برای این موضوع نکات و اصطلاحات فراوانی وجود دارد که با آنها در این بخش به خوبی آشنا شدیم و حالا میتوانیم به راحتی درباره این موضوع کاربردی صحبت کنیم .

حالا نوبت شماست برای توصیف و پرسیدن درباره تجربیات از چه اصطلاحاتی استفاده میکنید ؟

مقاله قبلی
ده ها راهکار بیان خواسته ها
مقاله بعدی
چندین راهکار متفاوت برای توصیف رستوران ها
فهرست