گرفتن اطلاعاتی درمورد موقعیت مکانی ؛ یک توانایی مهم

چطور درموردموقعیت مکانی بپرسم؟

امروزه به دلایل هزینه های سنگین مسافرت با تورهای خارجی خیلی ها ترجیح می دهند خودشان بدون تور سفر کنند.برای چنین کاری مهارت و توانایی شما در صحبت کردن و فهمیدن مطالب به زبان انگلیسی خیلی اهمیت دارد؛باید بتونید خودتان هتل رزرو کنید،خودتان در مورد محل جا های تفریحی و خرید و توریستی از دیگران سوال بپرسید و … . در این درس یاد می گیریم که چگونه از دیگران اطلاعاتی در مورد موقعیت مکانی جاهای های تفریحی, توریستی و مراکز خرید بپرسید.

چند مورد از سوالات متداول درمورد موقعیت مکانی

____________________________________________________

Asking about locations:. پرسش درمورد موقعیت مکانی

____________________________________________________

Where’s the nearest post office?                         نزدیک ترین اداره پست کجاست؟

Is there a mall around here?                             آیا این اطراف مرکز خرید هست؟

Is it far?                                                           آیا دور است؟

چند مورد برای توصیف موقعیت مکانی

____________________________________________________

Describing locations: توصیف موقعیت مکانی                                             

____________________________________________________

There’s one near here.                                         یکی نزدیک این جا هست              

There’s one on King Street.                                    یکی در خیابان کینگ است

It’s across from the park.                                       روبروی پارک است.

Yeah. It’s too far to walk.                                خیلی دور است. آره.برای پیاده روی 

Not really. You can walk there                         نه زیاد,می توانی پیاده بروی.        

سوالات متداول درمورد موقعیت مکانی

مکالمه ی نمونه

در قسمت زیر مکالمه ای به عنوان نمونه برایتان آورده شده است:

Keiko: I want to send these postcards. Where’s the nearest post office? Do you know?

کیکو:من می خواهم این کارت پستال ها را بفرستم.نزدیک ترین دفتر پستی کجاست؟ تو می دانی؟

 Anna: There’s one on King Street. It’s across from the park.

آنا:یکی در خیابان کینگ است.روبروی پارک است.

حتما بخون  پرسش درمورد اطلاعات شخصی

Keiko: And is there an ATM around here? I need some cash.

کیکو:و آیا یک عابربانک این نزدیکی هست؟ مقداری پول نقد نیاز دارم.

Anna: Sure. There’s one next to the post office.

آنا:حتما.یکی کنار دفتر پست است.

Keiko: OK, thanks. And I also need to go to a hair salon. Where do you usually go?

کیکو:باشه،ممنون.و من همچنین نیاز دارم به یک آرایشگاه بروم.تو معمولا کجا می روی؟

Anna: I go to Freddy’s on University Avenue.Tim does my hair. He’s fabulous.

آنا:من به آرایشگاه فِرِدی در خیابان یونیوِرسیتی می روم.تیم کار موهای من را انجام می دهد.او فوق العاده است.

نتیجه گیری

خب؛ همونطوری که متوجه شدید ما باید توی فهمیدن مطالب به زبان انگلیسی قوی باشیم و پرسش درمورد موقعیت مکانی یکی از توانایی های مهم توی این زمینه محسوب میشه

ما اینجا چند مورد سوال برای پرسش درمورد موقعیت مکانی و چند مورد جمله برای توصیف موقعیت مکانی براتون آورده بودیم و در آخر هم مثل همیشه یه مکالمه ی نمونه

مقاله قبلی
نظر دادن و نظر پرسیدن به زبان انگلیسی ؛ یکی از مباحث کاربردی
مقاله بعدی
پرسش درمورد وسایل مورد نیاز