1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. ده ها راه کار برای مقایسه کردن

ده ها راه کار برای مقایسه کردن

How can I compare things?

مقایسه کردن یکی از مهم ترین موضوع ها

  امروزه همه ی مردم در حال مقایسه شدن و مقایسه کردن هستن . حالا این مقایسه میتواند بین دو چیز یا دو کس باشد .عده ای معتقد اند که مقایسه ی افراد در کار و زندگی میتواند باعث پیشرفت افراد شود . پس بهترین کار یاد گرفتن اصطلاحات و نکات کاربردی این موضوع است . اما قبل از یادگرفتن نکات مربوطه بهتر است مروری بر قواعد آن داشته باشیم .

مروری بر قواعد

1.در صفات یک بخشی : -er than+صفت

My dad is taller thanmy brother.

پدرم از برادرم بلندتر است.

2.در صفات دو بخشی یا بیشتر :

more+صفت+than

Gold is more expensive than silver.

طلا از  نقره گرانتر است.

*استثنا : صفات چند بخشی که به حرف “y” ختم می شوند،از قانون دوم پیروی نمی کنند و از قانون صفات یک بخشی پیروی می کنند :

Neil is happier thanEmily.

نیل از امیلی خوشحالتر است.

3.صفات بی قاعده : صفاتی که از دو قانون بالا پیروی نکرده و برای استفاده از آن ها در مقایسه،شکلشان به طور کلی عوض می شود:

Good = better )than(

Tennis is better than soccer.

تنیس از فوتبال بهتر است.

Bad = worse )than(

Her cake was worse than mine.

کیک او از مال من بدتر بود.

اصطلاحات مربوط به پرسش مقایسه ایی

Asking for comparisons پرسش مقایسه ای
Which is more interesting      to watch? کدام جالب تر است    برای دیدن؟
Which is easier   to play کدام راحت تر است   برای بازی کردن؟

Which is more difficult  to learn?  کدام سخت تر است    برای یاد گرفتن؟
  Which do you like more? کدام را بیشتر دوست داری؟  

اصطلاحات مربوط به مقایسه کردن

Making comparisons
Making comparisons مقایسه کردن
از روش های دیگر مقایسه برای زمانی که  دو نفر یا دو چیز از یک ویژگی در یک صفت برخوردار نباشند،استفاده از ترکیب not as+adjective+as  است:
Golf is not as interesting to watch as tennis.
تماشای گلف به اندازه تنیس جالب نیست.
  Volleyball is easier to play than hockey.
والیبال بازی کردن از هاکی راحت تر است.
  Boxing is much more difficult to learn than bowling.
یادگیری بوکس از بولینگ بسیار سخت تر است.  
  I like soccer more than tennis.
من فوتبال را از تنیس بیشتر دوست دارم.

نمونه مکالمه

  خب حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات مفید بهتر است با نمونه مکالمه ایی ببینیم  . تا با کاربرد هر یک از این نکات آشنا شویم و به راحتی درباره این موضوع صحبت کنیم .

حتما بخون  درس 31 زبان انگلیسی متوسطه ( لباس ها و رنگ ها) + مکالمه

Celine: so, I just got this great new sports channel. All sports, all the time.

سلین:خب،من این کانال عالی ورزشی را گرفته ام.همه اش ورزش،همیشه.

Doug: cool. So, what should we watch?

داگ:ایول.خب،چه چیزی نگاه کنیم؟

Celine: Let’s see… how about tennis?

سلین:بذار ببینم…تنیس چطور است؟

Doug: Um, is it ok if we watch something different? Tennis is kind of boring to watch.

داگ:امم،مشکلی نداره یک چیز دیگر تماشا کنیم؟تماشای تنیس یک مقدار کسل کننده است.

Celine: Sure. Golf is more interesting than tennis, don’t you think?

سلین:حتما.گلف جالب تر از تنیس است،این طور فکر نمی کنی؟

Doug: Not really. I think golf is less interesting than tennis. I do like soccer. It’s my favorite.

داگ:نه خیلی.من فکر می کنم جذابیت گلف از تنیس کمتر است.من فوتبال دوست دارم.آن مورد علاقه من است.

Celine: Mine too, but there are no soccer games today. Say, do you want to go for a walk?

سلین:منم همین طور،اما امروز هیچ بازی فوتبالی نیست.می گم،می خوای برویم قدم بزنیم؟

نتیجه گیری

  خب پس از خواندن این قسمت میتوانیم نتیجه بگیریم که مقایسه کردن یکی از مهم ترین موضوع ها در زبان انگیسی است .که میتواند بین دو چیز یا دو کس باشد . پس اصطلاحات و نکات مهمی در این باره وجود دارد که در این درس با هم یاد گرفتیم .

حالا شما بگید دیگه چه اصطلاحاتی درباره مقایسه کردن بلد هستید ؟

مقاله قبلی
6 راه کاربردی برای توصیف و پرسیدن درباره ترجیحات
مقاله بعدی
ده ها اصطلاح برای پرسیدن و توصیف قیمت و برنامه زمانی در سفر
فهرست