راهکار کاربردی درباره توصیف مزایا و معایب

Describing pros and cons

توصیف مزایا و معایب هر عملی یکی از مهم ترین موضوع ها

  یکی از مسائل مهم و پرکاربرد در مکالمه،توصیف مزایا و معایب موضوعات است.زمانی که می خواهید درمورد موضوعی تصمیم بگیرید،باید بتوانید مزایا و معایب آن را بررسی کنید؛با دوستان،با همکاران یا به تنهایی و برای تصمیمات شخصی.پس مهم است که یاد بگیریم چطور در این باره صحبت کنیم و مزایا و معایب را درست بیان کنیم تا به کمک سایر افراد بتوانیم تصمیمات صحیح بگیریم.

اصطلاحات مربوط به توصیف مزایا

Describing pros and cons
Describing pros توصیف مزایا
I get to meet lots of interesting people.
فرصت آشنایی با آدم های جالبی را دارم.
  I can use my language skills.
می توانم از مهارت های زبانی ام استفاده کنم.  
I can travel for free.
می توانم به صورت رایگان سفر کنم.  
I don’t have to work weekends.
آخر هفته ها مجبور به کار کردن نیستم

اصطلاحات مربوط به توصیف معایب

Describing cons توصیف معایب
I have to stand all day.
مجبور هستم تمام روز بایستم.  
The hours can be long.
ساعت های کاری ممکن است طولانی باشند.  
I don’t get much vacation.
تعطیلات زیادی ندارم.  
I don’t make much money.
درآمد زیادی ندارم.  

نمونه مکالمه

  خب حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات جدید نوبت به نمونه مکالمه میرسد تا با کاربرد هر یک از این نکات به خوبی آشنا شویم و بتوانیم به راحتی درباره این موضوع مهم صحبت کنیم .

Ron: Hi, Keiko. Are you enjoying your new job?

ران:سلام کیکو.آیا از کار جدیدت لذت می بری؟

Keiko: yeah. So far, so good. I get to meet lots of interesting people.

حتما بخون  درس 13 زبان انگلیسی متوسطه ( مکان های شهر) + مکالمه

کیکو:آره.تا الآن خوب بوده.فرصت آشنایی با آدم های جالبی دارم (آدم های جالبی را ملاقات می کنم.)

Ron: You’re a concierge, right?

ران:تو یک راهنمای مهمان هستی،درست است؟

Keiko: Yes, I work for the new hotel downtown.

کیکو:بله،من برای هتل جدید در مرکز شهر کار می کنم.

Ron: Do you get to use your language skills?

ران:آیفرصت استفاده  از مهارت های زبانی ات را پیدا می کنی؟

Keiko: I do. I use both my French and English.

کیکو:بله.من از هردو زبان فرانسه و انگلیسی  استفاده می کنم.

Ron: And how’s the salary?

ران:و حقوقش چطور است؟

Keiko: Well, I’m still in training, but I’ll get a raise when I’m done.

کیکو:خب،من هنوز در حال آموزش هستم ولی زمانی که تمام شد ترفیع می گیرم.

نتیجه گیری

  پس از خواندن این قسمت میتوانیم نتیجه گیری کنیم که توصیف مزایا و معایب هر کار و صحبت درباره آنها یکی از مهم ترین موضوع ها که در این رابطه اصطلاحات فراوانی وجود دارد که در این بخش به خوبی با آنها آشنا شدیم . و میتوانیم به خوبی در این باره صحبت کنیم .

حالا نوبت شماست برای توصیف مزایا و معایب از چه اصطلاحاتی استفاده میکنید ؟

مقاله قبلی
ده ها راهکار مختلف پرسیدن درباره فرصت های شغلی بوسیله تلفن
مقاله بعدی
ده ها راهکار بیان خواسته ها