هشت روش کاربردی صحبت و پرسش درباره شرایط فرضی

Asking about an imaginary situation

صحبت و پرسش درمورد شرایط فرضی یکی از مهم ترین موضوع ها در زبان انگلیسی

برای همه ما شرایطی پیش آمده که نمی دانیم چه کار کنیم و چه تصمیمی بگیریم.برای همین با دوستان و آشنایانمان مشورت می کنیم و از آن ها نظر می خواهیم؛از آن ها می خواهیم خودشان را جای ما بگذارند،یا به عبارتی برای آن ها یک شرایط فرضی بیان می کنیم،تا بدانیم آن ها چه کار می کنند و فکر می کنند چه کاری صحیح است.پس نیاز است تا بدانیم چطور این گونه سوال ها را به زبانی که داریم یاد می گیریم هم بیان کنیم و یا اگر از ما این سوال ها را پرسیدند،چطور به آن ها پاسخ بدهیم.

اصطلاحات مربوط به پرسیدن درباره شرایط فرضی

Asking about an imaginary situation پرسیدن درمورد یک شرایط فرضی
What would you do? شما چه کار می کردید؟  
What would you do if you were me? اگر جای من بودید چه کار می کردید؟
  *به این نوع جملات،جملات شرط نوع دوم می گویند.توجه داشته باشید که روش صحیح نوشتن جملات شرطی نوع دوم،استفاده از گذشته ساده در بند if و فعل کمکی would در بند اصلی(نتیجه غیر واقعی یا غیر محتمل را بیان می‌کند) می باشد.
    What do you think I should do? فکر می کنید چه کار باید بکنم؟
  How would you feel? شما چه حسی پیدا می کردید؟  

اصطلاحات مربوط به صحبت درباره شرایط فرضی

صحبت و پرسش درمورد شرایط فرضی یکی از مهم ترین موضوع ها در زبان انگلیسی
Discussing an imaginary situation صحبت درمورد یک شرایط فرضی
I would be honest. من صادق می بودم.  
I would definitely apologize. من مسلما عذرخواهی می کردم.  
If I were you, I’d get her a birthday present. من اگر جای تو بودم،برایش کادوی تولد می خریدم.
  I’d probably feel embarrassed. من احتمالا خجالت زده می شدم.  

نمونه مکالمه

حالا بعد از یادگیری اصطلاحات جدید نوبت به نمونه مکالمه میرسد تا با کاربرد هر یک از این نکات به خوبی آشنا شویم و بتوانیم به راحتی درین باره صحبت کنیم .

حتما بخون  درس 30 زبان انگلیسی متوسطه ( استعدادها) + مکالمه

Kevin: I’m so embarrassed.

کِوین:من خیلی خجالت زده ام.

Amy: Why? What happened?

اِیمی:چرا؟ چی شده؟

Kevin: I thought Sandra’s birthday was on Sunday night. But it was on Saturday night.

کِوین:من فکر می کردم تولد ساندرا یکشنبه شب بود.اما شنبه شب بود.

Amy: Oh, no. So, you missed it.

اِیمی:اوه نه.پس از دستش دادی.

Kevin: What do you think I should do?

کِوین:تو فکر می کنی چه کار باید بکنم؟

Amy: I’d just be honest. And definitely apologize. I’d make sure to get her a birthday present, too!

اِیمی:من فقط صادق می بودم.و مطمئنا عذرخواهی می کردم.اطمینان حاصل می کردم که برایش کادو تولد هم بگیرم!

Kevin: What time does the mall close?

کِوین:مرکز خرید چه ساعتی تعطیل می شود؟

نتیجه گیری

حالا بعد از خواندن این متن میتوان نتیجه گرفت صحبت و پرسش درباره شرایط فرضی یکی از کاربردی ترین موارد در زبان انگلیسی است . دراین باره نکاتی وجود دارد که در درس با آنها آشنا شدیم و حالا میتوانیم به راحتی در این باره صحبت کنیم .

حالا نوبت شماست برای صحبت در این باره از چه اصطلاحاتی استفاده میکنید ؟

مقاله قبلی
پنج روش کاربردی برای توصیف سری وقایع
مقاله بعدی
چند روش مختلف توصیف ویژگی های ظاهری افراد و پرسش درباره آن