1. خانه
  2. آموزش زبان انگلیسی مقدماتی (کودکان)
  3. درس 5 زبان انگلیسی مقدماتی این مامان من است (خانواده) + مکالمه

درس 5 زبان انگلیسی مقدماتی این مامان من است (خانواده) + مکالمه

درس 5 زبان انگلیسی مقدماتی (این مامان من است (خانواده)) + مکالمه

In the name of God

درس 5 زبان انگلیسی مقدماتی این مامان من است (خانواده)+ مکالمه

Hi guys, I`m Fataneh.

سلام بچه ها من فتانه ام.

اینبار قراره با چند تا از اعضای خانواده ی من اشنا شید.

راستی میدونید خانواده به انگلیسی چی میشه؟

خب اول به من خوب گوش بدید.

Family, family, family

خب حالا شما تکرار کنید.افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Family.

خب بریم سراغ دو تا ازاعضای خانواده ی من.

Who`s this?

این کیه؟

مامان

Mum, mum, mum

خب حالا شما تکرار کنید.افرین

اینم ازشکا نوشتن کلمه ی Mum.

Who`s this?

این کیه؟

بابا

Dad, dad, dad

حالا شما تکرار کنید. افرین

اینم ازشکل نوشتن کلمه ی Dad.

خب بریم با همدیگه یه مرور داشته باشیم.

Who`s this?

This is my mum.

این مامان منه.

Who`s this?

This is my dad.

این بابای منه.

خب حالا بریم با بقیه اعضای خانواده ی من اشنا شید.

Who`s this?

خواهر

Sister, sister, sister

خب حالا شما تکرار کنید. افرین

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Sister.

Who`s this?

برادر

Brother, brother, brother

خب حالا شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Brother.

Who`s this?

مادربزرگ

Grandma, grandma, grandma

خب حالا شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Grandma.

Who`s this?

پدر بزرگ

Grandpa, grandpa, grandpa

خب حالا شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Grandpa.

خب حالا با هم بریم یه مرور داشته باشیم.

Who`s this?

This is my sister.

این خواهر منه.

Who`s this?

This is my brother.

حتما بخون  درس 3 زبان انگلیسی مقدماتی این چیه؟ (وسایل مدرسه) + مکالمه

این برادر منه.

Who`s this?

This is my grandma.

این مادربزرگ منه.

Who`s this?

This is my grandpa.

این پدربزرگه  منه.

خب حالا من از شما میپرسم.

Who`s this?

افرین.

Who`s this?

افرین.

Who`s this?

افرین.

Who`s this?

افرین.

Great.

خب از عدد1تا 8 با هم دیگه یاد گرفتیم.

خب حالا یبار با هم بشماریم.

One, two, three, four, five, six, seven, eight

1,2,3,4,5,6,7,8

دوست دارین بریم اسم دوتا عدد بعدی رو ازشون بپرسیم؟

Ok, let`s go.

What`s your name?

Nine

What`s your name?

Ten

9,10

اینم از شکل نوشتن عدد Nine.

اینم از شکل نوشتن عدد Ten.

خب حالا شما بشمارین.

9-10

افرین. عالی بود.

Conversation

This is my grandpa. Grandpa this is Lucy.

Hello Lucy.

Hello.

This is my mum.

Hello Lucy.

Hello.

Hhhaaa. Is this your grandma?

No, it isn`t. This is my brother, Billy.

Hello.

مقاله قبلی
درس 4 زبان انگلیسی مقدماتی آیا این یک هواپیما است؟ (اسباب بازی ها) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 6 زبان انگلیسی مقدماتی او خوشحال است (احساسات) + مکالمه
فهرست