1. خانه
  2. آموزش زبان انگلیسی مقدماتی (کودکان)
  3. درس 4 زبان انگلیسی مقدماتی آیا این یک هواپیما است؟ (اسباب بازی ها) + مکالمه

درس 4 زبان انگلیسی مقدماتی آیا این یک هواپیما است؟ (اسباب بازی ها) + مکالمه

درس 4 زبان انگلیسی مقدماتی (آیا این یک هواپیما است؟ (اسباب بازی ها)) + مکالمه

In the name of God

درس 4 زبان انگلیسی مقدماتی ایا این یک هواپیما است؟ (اسباب بازی ها)+ مکالمه

Hi guys, I`m Fataneh.

سلام بچه ها من فتانه ام.

این بار قراره با همدیگه اسم چند تا اسباب بازی رو یاد بگیریم, راستی میخواید بدونید کلمه ی اسباب بازی بهانگلیسی چی میشه؟

Ok.

اول به من خوب گوش بدین.

Toy, toy, toy

خب حالا شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Toy.

خب بریم سراغ اسم دو تا از اساب بازی هامون.

Let`s go.

What`s this?

این چیه؟

هواپیما

Plane, plane, plane

خب حالا شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Plane

What`s this?

این چیه؟

عروسک نمایشی

Puppet, puppet, puppet

خب حالا شما تکرارکنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Puppet.

خب حالا بریم با همدیگه یک مرور داشته باشیم.

What`s this?

این چیه؟

It`s a plane.

این یک هواپیماست.

What`s this?

این چیه؟

It`s a puppet.

این یک عروسک نمایشیه.

خب بریم سراغ 3 تا از اسباب بازی های دیگه مون.

What`s this?

این چیه؟

ربات

Robot, robot, robot

خب حالا شماتکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Robot.

What`s this?

این چیه؟

بادکنک

Balloon, balloon, balloon

خب حالا شما تکرار کنید. افرین.

اینم ازشکل نوشتن کلمه ی Balloon.

What`s this?

این چیه؟

خرس عروسکی

Teddy bear, teddy bear, teddy bear

خب حالا شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Teddy bear.

خب بریم با هم یک مروری داشته باشیم.

What`s this?

این چیه؟

It`s a robot.

این یک رباته.

What`s this?

حتما بخون  درس 8 زبان انگلیسی مقدماتی آیا آنها معلم هستند؟(شغل ها) + مکالمه

این چیه؟

It`s a balloon.

این یک بادکنکه.

What`s this?

این چیه؟

It`s a teddy bear.

این یک عروسک خرسیه.

خب حالا میخوام درمورد اسباب بازی از شما سوال بپرسم.

ممکنه سوالم درست باشه و جوابم بله باشه و ممکنه سوالم غلط باشه و جوابم نه باشه; اما اول خودم جواب میدم که خوب یاد بگیرید و بعد از شما میپرسم این بار شما جواب بدید.

اماده اید؟

Ok. Let`s go.

Is it a teddy?

ایا این یک عروسک خرسیه؟

Yes, it is.

بله هست.

Is It a teddy?

ایا این یک عروسک خرسیه؟

No, it isn`t.

نه نیست.

خب حالا از شمامیپرسم.

Is it a teddy?

افرین.

Is it a teddy?

افرین.

Is it a balloon?

ایا این یک بادکنکه؟

No, it isn`t.

نه نیست.

Is it a balloon?

ایا این یک بادکنکه؟

Yes, it is.

 بله هست.

خب حالا شما جواب بدید.

Is it a balloon?

افرین.

Is it a balloon?

افرین. عالی بود.

خب از عدد 1 تا 6 با همدیگه یادگرفتیم. یک دور با هم دوره کنیم.

1,2,3,4,5,6

بریم اسم دو تا عدد بعدی رو ازشون بپرسیم.

Let`s go.

What`s your name?

Seven

What`s your name?

Eight

اینم از شکل نوشتن عدد Seven

اینم از شکل نوشتن عدد Eight

خب حالا شما تکرار کنید. افرین.

Wow

چقدر balloons.

دوست دارین رنگاشونو با همدیگه یاد بگیریم؟

Ok, let`s go.

What color is it?

بنفش

Purple, purple, purple

خب حالا شما تکرار کنید.افرین.

اینم ازشکل نوشتن کلمه ی purple.

What color is it?

زرد

Yellow, yellow, yellow

خب شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Yellow.

What color is it?

حتما بخون  درس 9 زبان انگلیسی مقدماتی من یک پیراهن دارم(لباس ها) + مکالمه

قهوه ای

Brown, brown, brown

خب شما تکرار کنید. افرین .

 اینم از شکل نوشتن کلمه ی Brown.

What color is it?

نارنجی

Orange, orange, orange

خب حالا شما تکرار کنید. افرین.

اینم ازشکل نوشتن کلمه ی Orange.

خب بریم با همدیگه یک مرور داشته باشیم.

What color is it?

What color is it?

What color is it?

What color is it?

Wow. Great.

Conversation

is it a teddy?

No it isn`t.

It`s a plane, right?

Is it a plane?

No, it isn`t.

Billy, my present. Oh, is it a robot?

Open it.

Yes, it is. It`s a robot.

I`m a robot. I`m a robot.

مقاله قبلی
درس 3 زبان انگلیسی مقدماتی این چیه؟ (وسایل مدرسه) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 5 زبان انگلیسی مقدماتی این مامان من است (خانواده) + مکالمه
فهرست