1. خانه
  2. آموزش زبان انگلیسی مقدماتی (کودکان)
  3. درس 1 زبان انگلیسی مقدماتی (سلام و احوالپرسی کردن) + مکالمه

درس 1 زبان انگلیسی مقدماتی (سلام و احوالپرسی کردن) + مکالمه

درس 1 زبان انگلیسی مقدماتی (سلام و احوالپرسی کردن) + مکالمه

Hi guys I’m Fataneh

سلام بچه ها من فتانه ام

دلتون میخواد چندتا دوست جدید پیدا کنید؟خب پس بریم بهشون سلام کنیم و اسماشون و ازشون بپرسیم.

Let’s go

وای من خیلی خوشحالم که قراره دوستای جدیدمون بیان

Hello

Hello

Hello

خب حالا شما به دوستای جدیدمون سلام کنید.

آفرین عالی بود

موافقید با همدیگه بریم اسم دوستای جدیدمون رو ازشون بپرسیم؟

OK

What’s your name?

I’m Rosie

What’s your name?

I’m Team

What’s your name?

I’m bieli

خب حالا شما از من اسمم رو بپرسید

What’s your name?

I’m Fataneh

من فتانه ام

خب  What’s your name?

آفرین عالی بود.

خب حالا که اسامی دوستای جدیدمون رو یادگرفتیم بریم اسمای دوتا از اعداد عدد یک و دو رو ازشون بپرسیم.

Let’s go

Hello What’s your name?

One 1

Two 2

خب اسماشونو یاد گرفتید؟حالا با همدیگه میخوایم بشماریم:

One

Two

تکرار کنید

آفرین عالی بود

خب حالا دوستای جدیدمون میخوان برن خونه هامون بیاین ازشون خداحافظی کنیم.

Goodbye Rosie

Goodbye team

Goodbye bieli

 خب حالا شماهم باهاشون خداحافظی کنید

آفرین

خب منم دارم میرم

Goodbye

Hello I’m miss bell

What’s your name?

I’m team

What’s your name?

I’m Rosie

and What’s your name?

Bie

Hello Bie

Bieli

Ow Bieli

Goodbye Bieli

Bye

حتما بخون  درس 3 زبان انگلیسی مقدماتی این چیه؟ (وسایل مدرسه) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 2 زبان انگلیسی مقدماتی این چه رنگیه؟(رنگها) + مکالمه
فهرست