درس 2 زبان انگلیسی مقدماتی این چه رنگیه؟(رنگها) + مکالمه

درس 2 زبان انگلیسی مقدماتی ( این چه رنگیه؟(رنگها)) + مکالمه

Hi guys I’m Fataneh

سلام بچه ها من فتانه ام

دوست دارید اسم چندتا رنگ رو به اینگلیسی یاد بگیرید؟

راستی میخواید بدونید کلمه رنگ به اینگلیسی چی میشه؟

OK

اول به من گوش بدید اوم؟

Color

Color

Color

       بگیرید؟ یاد رو Color چندتا اسم دوست دارید… رو یاد گرفتید Color ی کلمه خب حالا که

OK  let’s go

What Color is it?

این چه رنگیه؟

اوم قرمز!

Red

Red

Red

خب حالا شما تکرار کنید

آفرین

Red خب اینم از شکل نوشتن کلمه ی

اوم؟

What Color is it?

این چه رنگیه؟

سبز

Green

Green

Green

خب حالا شما تکرار کنید

آفرین عالی بود

Green خب اینم از شکل نوشتن کلمه ی

 بعدی… Color خب حالا بریم سراغ سه تا

Let’s go

What Color is it?

این چه رنگیه؟

آبی

Blue

Blue

Blue

خب حالا شما تکرار کنید

آفرین

Blue خب اینم از شکل نوشتن کلمه ی‌ 

What Color is it?

این چه رنگیه؟

سیاه

Black

Black

Black

خب حالا شما تکرار کنید

آفرین

Black خب اینم از شکل نوشتن کلمه ی

What Color is it?

سفید

White

White

White

خب حالا شما تکرار کنید

آفرین

White خب اینم از شکل نوشتن کلمه ی

رو ازشون پرسیدیم Twoو    One خب حالا که اسم عدد

دوست دارید بریم اسم دوتا عدد بعدی رو ازشون بپرسیم؟

OK  let’s go

What’s your name?

3

What’s your name?

4

Three

Four

Three خب اینم از شکل نوشتن عدد

Four  اینم از شکل نوشتن عدد

خب حالا شما تکرار کنید

آفرین عالی بود

What Color is it bieli?

حتما بخون  درس 1 زبان انگلیسی مقدماتی (سلام و احوالپرسی کردن) + مکالمه

it’s green  green

Green

Green

Good boy

Bieli what Color is it?

it’s red  red

Red 

Red

Good boy

What  color is it?

it’s blue   blue

Blue

Blue

I’m Blue

I’m Blue

Oh bieli

مقاله قبلی
درس 1 زبان انگلیسی مقدماتی (سلام و احوالپرسی کردن) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 3 زبان انگلیسی مقدماتی این چیه؟ (وسایل مدرسه) + مکالمه