1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. چند روش متفاوت درباره مشورت خواستن و مشورت دادن

چند روش متفاوت درباره مشورت خواستن و مشورت دادن

چطوری به زبان انگلیسی به دوستم مشورت بدم؟ یا ازش مشورت بخوام؟

مشورت خواستن و مشورت دادن درباره موضوعات متفاوت یکی از کاربردی ترین موارد

تقریبا همه ی ما ترجیح میدهیم در انجام کار هایمان از نظر دیگران استفاده کنیم و با آنها مشورت کنیم و همین طور درباره کارهای دیگران نظراتمان را بگوییم . امروز قرار است راجع به مشورت خواستن و مشورت دادن، اصطلاحات جدیدی یاد بگیریم و از انها به خوبی استفاده کنیم .

اصطلاحات مربوط به مشورت دادن

Giving advice مشورت دادن
I think you should exercise more.
من فکر می کنم باید بیشتر ورزش کنی.
  If I were you, I’d climb stairs.
اگر من جای شما بودم،از پله ها بالا می رفتم.  
I don’t think you should join a gym.
من فکر نمی کنم که باید عضو باشگاه ورزشی بشوی.  
You shouldn’t join a gym.
نباید عضو باشگاه بشوی.

اصطلاحات مربوط به مشورت خواستن

شما فکر می کنید من باید چه کار کنم؟ میشه یه مشورت بهم بدی؟
Asking for advice مشورت خواستن
What should I do?
باید چه کار کنم؟  
What do you think I should do?
شما فکر می کنید من باید چه کار کنم؟
  Should I join a gym?
آیا باید عضو باشگاه ورزشی بشوم؟

نمونه مکالمه

خب حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات جدید بهتر است نمونه مکالمه ایی ببینیم تا با کاربرد هر یک از این اصطلاحات هم آشنا شویم و بتوانیم به راحتی درباره این موضوع صحبت کنیم .

Alex: I’ve been so tired lately. I never seem to have enough energy. Should I join a gym?

الکس : من اخیرا خیلی خسته ام.انگار هیچوقت انرژی کافی ندارم.آیا باید عضو باشگاه ورزشی بشوم؟

Luisa: Gyms can be expensive. There are simple ways to exercise at home.

حتما بخون  درس 2 زبان انگلیسی متوسطه ( احوالپرسی) + مکالمه

لوئیسا : باشگاه می تواند گران باشد.روش های ساده ای برای ورزش در خانه وجود دارد.

Alex: like what?

الکس : مثل چی؟

Luisa: If I were you, I’d climb the stairs or dance to music. You should do something active that you enjoy. Are you getting enough sleep?

لوئیسا  : اگر من جای تو بودم،از پله ها بالا می رفتم یا با آهنگ می رقصیدم.باید کار فعالی انجام بدهی که از آن لذت می بری.آیا به اندازه کافی می خوابی؟

Alex: Sure, I sleep about 10 hours a day.

الکس : حتما،من روزانه حدود 10 ساعت می خوابم.

Luisa: That’s too much. Getting too much sleep can make you feel tired. You should try to sleep 8 hours a day.

لوئیسا : این خیلی زیاد است.خوابیدن بیش از اندازه می تواند باعث خستگی بشود.باید سعی کنی روزی 8 ساعت بخوابی.

نتیجه گیری

پس از خواندن این متن میتوانیم نتیجه بگیریم که صحبت درباره نظر پرسیدن و نظر دادن یکی از مهم ترین و پرکاربردی ترین موضوع هاست . برای این موضوع نکات واصطلاحات فراوانی وجود دارد که با آنها در این بخش به خوبی آشنا شدیم و میتوانیم به راحتی درباره این موضوع صحبت کنیم .

حالا نوبت شماست آیا برای انجام کارهایتان از دیگران مشورت میخواهید؟ یا در انجام کارهای دیگران مشورت به آنها میدهید ؟ از چه اصطلاحاتی استفاده میکنید ؟

مقاله قبلی
ده ها اصطلاح کاربردی درباره گذشته
مقاله بعدی
هشت روش کاربردی ابراز موافقت و مخالفت درباره نظر ها
فهرست