1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. ساعت پرسیدن و ساعت گفتن

ساعت پرسیدن و ساعت گفتن

ساعت پرسیدن

“ساعت چنده؟” ، “ببخشید شما ساعت دارید؟” ، “میشه به من بگید ساعت چنده؟” . این جملات پرسشی ساده ترین و کاربردی ترین سؤالاتی هستند که درخصوص ساعت پرسیدن استفاده می شوند.در ادامه به ارائه چندین اصطلاح و جمله در ارتباط با بیان زمان می پردازیم.

اصطلاحاتی برای پرسیدن ساعت

Asking about time: ساعت پرسیدن

What time is it?                                                      

Do you have the time?

هردو جمله بالا یک معنی دارند : ساعت چند است؟                                      

What time is the concert?                                    کنسرت ساعت چند است؟

When is the concert?                                              کنسرت کِی هست؟

اصطلاحاتی برای گفتن ساعت دقیق

Telling exact time: گفتن زمان دقیق:

It’s five forty-five.                                         پنج و چهل و پنج دقیقه ا.ست    

It’s a quarter to six.                                            یک ربع به شش است.  

It’s a quarter after ten.یک ربع از ده گذشته است.  (ده و ربع است)                                        

It’s at seven thirty.  ساعت  هفت و نیم است .                                                    

همان طور که مشاهده می کنید،در این جمله از حرف اضافه at استفاده شده است که از آن در پاسخ به سؤال کِی (چه زمانی) استفاده می شود؛مثلا :

A)What time is the concert?

B)It’s at seven thirty.

It’s ten past seven.                            (هفت و ده دقیقه است.) ده دقیقه از هفت گذشته است

اصطلاحاتی برای گفتن ساعت تقریبی

telling approximate time: گفتن زمان تقریبی

It’s almost six o’clock:                                          ساعت تقریباً شش است.

It’s a little before six.                                           کمی قبل از شش است.

It’s about ten.حدودا ده است                                                                        

It’s a little after seven.                                                          

                                                                    کمی از هفت گذشته است. 

It’s just after seven.

ساعت پرسیدن و ساعت گفتن

نمونه مکالمه

در مثال زیر مکالمه دو دوست از طریق ایمیل را داریم که درحالی هماهنگی زمان ملاقاتشان با یکدیگر برای رفتن به یک کنسرت هستند:

حتما بخون  6 راه کاربردی برای توصیف و پرسیدن درباره ترجیحات

Zack: Hi Ken. Are you almost ready?

زَک:سلام کِن.آیا تقریباً آماده ای؟

Ken:Almost. What time is it?

کِن:تقریباً.ساعت چند است؟

Zack: Five forty-five.

زَک:پنج و چهل و پنج دقیقه.

Ken:What time is the concert?

کِن:کنسرت ساعت چند است؟

Zack: Seven thirty. What time is the train?

زَک:هفت و سی دقیقه.قطار چه ساعتی است؟

Ken:Six fifteen. I’ll meet you there!

کِن:شش و پانزده دقیقه.آن جا می بینمت!

Zack:OK, see you! Don’t be late!

زَک:اوکی،می بینمت!دیر نکن!

به جای جملات مشخص شده در مکالمه،می توان از جملات زیر،با همان معنا،استفاده کرد:

Ken: Are you ready to go?

کِن:آماده رفتن هستی؟

 Zack: Just about.  

زَک:تقریباً.

Ken: Half past seven.  

کِن:شش و نیم.

 Zack: Quarter past six.

زَک:شش و ربع.

نتیجه گیری

خب؛ ما در طول روز هرجایی که باشیم به دونستن زمان نیاز داریم و از بقیه ساعت می‌پرسیم و همینطور هم ممکنه بقیه از ما ساعت بپرسن ما اینجا براتون هم ی سری اصطلاح خوب برای ساعت پرسیدن و هم ساعت گفتن آوردیم و مثل همیشه بحث با ی مکالمه ی نمونه تموم شد امیدواریم خوشتون اومده باشه

مقاله قبلی
پرسش درمورد اتفاقات گذشته
مقاله بعدی
پیشنهادات
فهرست