قیمت پرسیدن در زبان انگلیسی

قیمت پرسیدن

قیمت پرسیدن به زبان انگلیسی یکی از مباحثی است که خریداران و فروشندگان انگلیسی زبان،تمام وقت از آن استفاده می کنند. امروز می خواهیم به شما چند عبارت این موضوع را آموزش بدهیم تا زمانی که خواستید خرید کنید مشکلی در صحبت کردن نداشته باشید.عبارات زیر عباراتی انسبتا ساده اما بسیار کاربردی هستند.

در انگلیسی برای پرسیدن قیمت هر چیز عبارت پرسشی how much را به کار می‌برند.از جمله افعال کمکی در این جملات پرسشی افعال to be، do, does, did ,have ,has,…  می باشند.تنها تفاوت به کار بردن این افعال کمکی در این است که چه چیزی را مورد پرسش قرار می دهیم؛برای مثال اگر داریم قیمت اسم جمعی را می پرسیم (مثل movie tickets,jeans,..) افعال کمکی که برای اسامی جمع به کار می روند را استفاده می کنیم:are,do,have و اگر درباره اسم مفردی صحبت می کنیم (مثل a cup of coffee,a shirt,…)،افعال کمکی که برای اسامی مفرد به کار می روند را استفاده می کنیم : is,does,has .

چندین مورد از سوالات متداول برای قیمت پرسیدن

Asking about prices : قیمت پرسیدن

_______________________________________________

How much is a cup of coffee?

What does a cup of coffee cost?             یک فنجان قهوه چند است؟

How much does a cup of coffee cost?                         ‌

What’s the price of a cup of coffee?   

قیمت یک فنجان قهوه چه قدر است؟

How much are movie tickets? 

                                        بلیت فیلم چند است؟                        

How much do movie tickets cost?                            

چندین مثال برای قیمت دادن

Giving prices:   قیمت دادن

________________________________________________

A cup of coffee is   six dollars                                           

                                 

A cup of coffee costs six dollars             

حتما بخون  ساعت پرسیدن و ساعت گفتن

یک فنجان قهوه شش دلار است.          

Movie tickets are about  thirteen dollars                                  

                              

Movie tickets cost around thirteen dollars

بلیط فیلم حدود سیزده دلار می شود.

_________________________________________________

Asking about prices : قیمت پرسیدن

نمونه مکالمه

به مکالمه زیر که بین یک مسافر و مسؤل پذیرش هتلش است دقت کنید:

Eduardo: Excuse me,how much does bus fare cost in this town?

ادواردو:ببخشید،کرایه اتوبوس در این شهر چه قدر است؟

Greg: It costs a dollar fifty.

گِرِگ:یک دلار و پنجاه ]سنت[.

Eduardo: That’s reasonable. How much does a cup of coffee cost?

ادواردو:منطقی است.یک فنجان قهوه چند است؟

Greg: It depends. It’s a dollar in a convenience store, but it can be six dollars in a nice coffee shop.

گِرِگ:بستگی دارد.در خواربارفروشی یک دلار است اما در یک کافی شاپ خوب می تواند شش دلار هم باشد.

Eduardo: Six dollars for coffee! That’s expensive!And how much are movie tickets?

ادواردو:شش دلار برای قهوه!گران است!و بلیت فیلم چه قدر است؟

Greg: They cost about thirteen dollars.

گِرِگ:حدود سیزده دلار هستند.

Eduardo: Things are expensive in your town!

ادواردو:همه چیز در شهر شما گران است!

نتیجه گیری

خب ؛ بحث امروز مون درمورد قیمت بود و فهمیدیم بین چ افرادی و کجا استفاده میشه و توی سوال پرسیدن چه افعالی توی چ موقعیت هایی استفاده میشن و همچنین چندتا مثال آوردیم تا با قیمت پرسیدن و قیمت دادن آشنا شید و مثل همیشه بحث رو با ی مکالمه ی خوب تموم کردیم امیدواریم خوشتون اومده باشه

مقاله قبلی
قیود تکرار در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
صحبت راجع به عادات غذایی و چیزهایی که میخوریم به انگلیسی