1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. صحبت راجع به عادات غذایی و چیزهایی که میخوریم به انگلیسی

صحبت راجع به عادات غذایی و چیزهایی که میخوریم به انگلیسی

صحبت راجع به عادات غذایی و چیزهایی که میخوریم

آیا شما غذاهای سالم دوست دارید؟آیا دوست دارید درمورد غذاهایی که می خورید صحبت کنید؟ در این قسمت یک سری اصطلاحات کاربردی براش شما آورده شده تا بتوانید درمورد وعده های غذاییتان صحبت کنید و آن ها را توصیف کنید همینطور در مورد عادات غذایی تان.

مواردی برای توصیف چیزهایی که می خورم

______________________________________________________

Describing what I eat: توصیف چیزهایی که می خورم:

______________________________________________________

I usually have eggs and toast for breakfast.       

من معمولاً برای صبحانه تخم مرغ و تست می خورم.

I love noodles for lunch.                                   

من عاشق نودل برای ناهار هستم.

I like to have a sandwich for lunch.           

من دوست دارم برای ناهار یک ساندویچ بخورم.

I always have a salad or a sandwich.                

من همیشه برای ناهر سالاد یا ساندویچ می خورم.

I’m having beef stew and potatoes.      

من خورش گوشت گاو و سیب زمینی می خورم.

_______________________________________________________

مواردی برای بیان عادات غذایی :

Talking about eating habits:.                             صحبت درمورد عادات غذا خوردن

_______________________________________________________

I like/prefer a small breakfast.            من یک صبحانه کوچک را دوست دارم/ترجیح می دهم.   

I try to have a healthy breakfast                    من سعی می کنم یک صبحانه سالم بخورم

I try not to eat a lot of meat.                         من سعی می کنم زیاد گوشت نخورم

I don’t like to snack between meals.     من دوست ندارم بین وعده های غذایی ام میان وعده بخورم

I’m having a light/heavy lunch.                     من یک صبحانه سبک/سنگین می خورم.

_____________________________________________________

صحبت راجع به عادات غذایی

نمونه مکالمه

  این مکالمه را بخوانید

Simon: What are you having?

سایمون:چی می خوری؟

Jae-soon: Noodles. I love noodles for lunch.

جِی-سون:نودل.من عاشق نودل برای ناهار هستم.

Simon: Is that all you’re having? Do you eat a big breakfast?

حتما بخون  راهکار کاربردی درباره توصیف مزایا و معایب

سایمون:این تمام چیزی است که می خوری؟آیا صبحانه بزرگی می خوری؟

Jae-soon: No, I like a small breakfast. I usually have soup. What do you have?

جِی-سون:نه،من صبحانه کوچک  دوست دارم.من معمولاً سوپ می خورم.تو چی می خوری؟

Simon: I prefer a big breakfast. I have eggs, toast, coffee, juice, yogurt, fruit, and cereal.Then I have a small lunch.

سایمون:من یک صبحانه بزرگ را ترجیح می دهم.من تخم مرغ،تست،قهوه،آبمیوه،ماست،میوه و غلات صبحانه می خورم.بعد یک ناهار کوچک می خورم.

Jae-soon: Wow!

جِی-سون:واو!

Simon: Today I’m having beef stew, soda, a baked potato, and cake.

سایمون:امروز خورش گوشت،نوشایه،یک سیب زمینی پخته و کیک می خورم.

نتیجه گیری

خب؛ بحث جذاب امروز مون درمورد غذاهای سالم بود و و چندتا اصطلاح خوب برای صحبت درمورد وعده های غذایی آوردیم و گفتیم چطور توصیفشون کنید  و همچنین گفتیم چطور درمورد عادات غذایی تون صحبت کنید .

و مثل همیشه بحث رو با ی مکالمه تموم کردیم. امیدواریم استفاده کنید و خوشتون بیاد

مقاله قبلی
قیمت پرسیدن در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
پرسش درمورد اتفاقات گذشته
فهرست