1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. نقل قول غیرمستقیم در زبان انگلیسی

نقل قول غیرمستقیم در زبان انگلیسی

نقل قول غیرمستقیم در زبان انگلیسی

ما از کلمات خودمان بدون استفاده از علامت گیومه برای نشان دادن نقل قول غیرمستقیم استفاده میکنیم. در این جملات زمان را تغییر میدهیم(نه همه جملات) چون کلمات گفته شده در زمان دیگری نسبت به زمانی که ما آنها را گزارش میکنیم گفته شده اند.

نقل قول غیر مستقیمنقل قول مستقیم
She told me to follow her.   او به من گفت که او را دنبال کنم.“Follow me,” she told me.   “مرا دنبال کن”او به من گفت.
She said (that) she was leaving her husband.   او گفت(که) شوهرش را ترک میکرده.“I am leaving my husband,” she said.   “من شوهرم را ترک میکنم.” او گفت.
He told me to stop humming the national anthem.   او به من گفت زمزمه سرود ملی را متوقف کنم.He said, “Stop humming the national anthem.”   او گفت”زمزمه سرود ملی را متوقف کنید”

جدول فوق زمان گذشته را نشان میدهد که در گفتاورد غیر مستقیم استفاده میشود.در بیشتر موارد زمان استفاده شده در نقل قول غیرمستقیم از زمان فعل گزارشگر تبعیت میکند. همانطور که زمان فعل گزارشگر(گفت) گذشته است پس در نتیجه کلمات استفاده شده در باز گویی غیر مستقیم نیز گذشته هستند.

نکته: ضمیر (او ) در نقل قول غیر مستقیم دچار تغییر نمیشود.

حتما بخون  وجوه وصفی به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی (participles)
مقاله قبلی
نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
تبدیل نقل قول مستقیم به نقل قول غیر مستقیم در زبان انگلیسی
فهرست