1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. توصیف کننده نا­ب­جا و دو سویه در زبان انگلیسی

توصیف کننده نا­ب­جا و دو سویه در زبان انگلیسی

توصیف کننده نا­ب­جا و دو سویه در زبان انگلیسی

در این مقاله با توصیف کننده نا­ب­جا و دو سویه اشنا میشویم.

توصیف کننده نا­بجا

توصیف کننده نابه­ جا کلمه ای است که در جای  اشتباهی از جمله قرار میگیرد.معمولا این نوع توصیف کننده بسیار دور از کلمه ای که قرار است توصیف کند قرار میگیرد و این موضوع باعث میشود که کلمه دیگری به اشتباه توصیف شود. این جملات باعث سردرگمی خواننده میشوند چون بی معنی به نظر میرسند. برای اصلاح کردن این جملات باید توصیف کننده را تا حد ممکن به کلمه ای که توصیف میکند نزدیک کنیم.

مثال :

Misplaced modifier: He bought a squirrel from a friend with a bushy tail.(توصیف کننده نابه ­جا:عبارت با دم پرپشت به اشتباه  جایی قرار گرفته است که کلمه دوست را توصیف میکند)

Correct: He bought a squirrel with a bushy tail from a friend.(جمله درست-او یک سنجاب با دم پرپشت را از یک دوست خرید-عبارت توصیف کننده با یک دم پرپشت کلمه سنجاب را توصیف میکند)

توصیف کننده نا­ب­جا و دو سویه

Misplaced modifier: Gathering on the beach, the UFO was watched by a large number of people. (توصیف کننده نا به جا:با جمع شدن در ساحل به اشتباه بشقاب پرنده را توصیف میکند)

Correct: Gathering on the beach, a large number of people watched the UFO. (جمله درست: با جمع شدن در ساحل، تعداد زیادی از مردم بشقاب پرنده را تماشا کردند-عبارت توصیف کننده با جمع شدن در ساحل کلمه مردم را توصیف میکند)

.

Misplaced modifier: Kept in her safe for many years, she decided to wear her gold necklace. توصیف کننده نا به جا:عبارت توصیف کنندهبرای الها در گاو صندوق نگه داری شده به اشتباه نزدیک کلمه او قرار گرفته است و آن را توصیف میکند)

حتما بخون  کاربرد علامت نقطه ویرگول (semicolon) در زبان انگلیسی

Correct: She decided to wear her gold necklace, which had been kept in her safe for many years. (جمله درست-او تصمیم گرفت تا گرنبند طلایی که سالها در گاوصندوق نگه داری شده را بپوشد-بند توصیف کننده سالها در گاو صنوق نگه دارس شده نزدیک کلمه گرنبند قرار گرفته و آن را توصیف میکند)

Misplaced modifier: With his tail wagging excitedly, Bob was happy to come home to see his dog. (عبارت در حالی که با هیجان دمش را تکان میداد به اشتباه قبل از اسم مذکر باب قرار گرفته است و به اشتباه آن را توصیف میکند)

Correct: Bob was happy to come home to see his dog wagging his tail excitedly.(جمله درست:باب خوشحال بود که به خانه آمد تا سگش را ببیند که با هیجان دمش را تکان میداد-عبارت با هیجان دمش را تکان میداد به درستی قبل از گلمه سگ قرار گرفته است و به درستی آن را توصیف میکند)

Misplaced modifier: She gave her old clothes to the man in a box. (توصیف کننده نا به جا:عبارت توصیف کننده در یک جعبه به اشتباه نزدیک کلمه مرد قرار گرفته است و آن را توصیف میکند)

Correct: She gave her old clothes in a box to the man(جمله درست:او لباس های قدیمی در جعبه اش را به مرد داد-عبارت توصیف کننده در جعبه به درستی نزدیک کلمه لباسهای قدیمی قرار گرتفه است وآنها را توصیف میکند)

Misplaced modifier: We nearly lived in that house for five years. (توصیف کننده نابه جا:قید تقریبا قبل از فعل زندگی کردن قرار گرفته است و به اشتباه ان را توصیف میکند)
Correct: We lived in that house for nearly five years. (جمله درست:ما در آن خانه تقریبا پنج سال زندگی کردیم-قید  تقریبا به درستی قبل از صفت پنج قرار گرفته است  و آن را توصیف میکند)

حتما بخون  کاربرد کاما / ویرگول ( comma ) در زبان انگلیسی

Misplaced modifier: He almost lost one million dollars in the casino. (توصیف کننده نابه جا:قید تقریبا قبل از فعل از دست دادن قرار گرفته است و به اشتباه آن را توصیف میکند)
Correct: He lost almost one million dollars in the casino. (جمله درست-او تقریبا یک میلیون دلار در کازینو از دست داد-قید تقربا به درستی قبل از صفت یک قرار گرفته است و به درستی آن را توصیف میکند)

همانطور که گفتیم در این مقاله با توصیف کننده نا­ب­جا و دو سویه اشنا میشویم پس حالا برویم سراغ توصیف کننده دوسویه!

توصیف کننده دوسویه

توصیف کننده دوسویه معمولا قیدی است که برای توصیف کردن کلماتی که قبل و یا بعد از آن قرار میگیرند استفاده میشود.این اتفاق به دلیل قرارگیری قید در جمله است که بی شباهت به توصیف کننده نا به جا نیست. وجود یک توصیف کننده دوسویه باعث میشود جمله مبهم به نظر برسد و یا دارای دو معنی ممکن باشد.

هر کدام از جملات زیر دارای یک توصیف کننده دوسویه است که باعث میشود جمله دارای دو معنی ممکن باشد.

مثال:

Sarah  told her mother after she got married she had no intention to have a child.

 سارا  به مادرش این را بعد از اینکه ازدواج کرد گفت

او به مادرش قبل از ازدواجش گفت که  قصد ندارد بعد از اینکه  ازدواج  کرد بچه دار شود.

She believes massage often improves her blood circulation.

ماساژ سیستم گردش خون را بیشتر اوقات بهبود میبخشد

بیشتر اوقات ماساژ سیستم گردش خون را بهبود میبخشد

He can only lend me ten dollars. 

توصیف کننده نا­ب­جا و دو سویه


او فقط ده دلار دارد تا به من قرض بدهد

حتما بخون  جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی

او میتواند فقط به من قرض دهد ، نه فرد دیگری

 

مقاله قبلی
توصیف کننده معلق در زبان انگلیسی (Dangling modifier )
مقاله بعدی
نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی
فهرست