1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. 8 اصطلاح کاربردی برای ایده دادن و ایده گرفتن

8 اصطلاح کاربردی برای ایده دادن و ایده گرفتن

Offering ideas and Asking for ideas

ایده دادن و ایده گرفتن یکی از مهم ترین موضوع ها در زبان انگلیسی

  همیشه ایده خوبی است که نظر دیگران را درباره کاری که می خواهیم انجام بدهیم بپرسیم.تصور کنید می خواهید با دوستتان به رستوران بروید،ممکن است شما رستورانی را پیشنهاد بدهید و بخواهید بدانید آیا او با آن رستوران موافق است یا نه.ممکن است با دوستانتان به خرید بروید و از آن ها درباره لباسی که می خواهید بخرید نظرشان را بپرسید.و خیلی موقعیت های دیگر که در آن ها از بقیه نظرشان را می پرسیم و یا حتی در شرایطی نظر ما را درخصوص مسئله ای می پرسند.پس لازم است که یاد بگیریم چطور از دیگران نظرشان را بپرسیم و هم چنین،نظرات خودمان را بیان کنیم. اینجا 8 اصطلاح کاربردی برای ایده دادن و ایده گرفتن را برایتان اوردیم.

اصطلاحات مربوط به ایده دادن

Offering ideas ایده دادن
Offering ideas ایده دادن
I would get something more practical.
من یک چیز کاربردی تر می گرفتم.
  A different design might be better.
یک طرح دیگر احتمالا بهتر خواهد بود.  
You might want to try a different color.
بهتر است یک رنگ دیگر امتحان کنی.
  I think this will look better on you.
فکر کنم این بیشتر به تو بیاید.  

اصطلاحات مربوط به ایده گرفتن

Asking for ideas ایده گرفتن
What do you think? نظر تو چیست؟  
Do you think this design is nice? به نظرت این طراحی خوب است؟
  Is this a good color for me? آیا این رنگ به من می آید؟
  Do you think this looks good on me? آیا به نظرت این به من می آید؟

نمونه مکالمه

خب حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات جدید نوبت به نمونه مکالمه میرسد تا با کاربرد هر یک از این نکات به خوبی آشنا شویم .

حتما بخون  8 راه شگفت انگیز برای شروع و پایان گفتگو

Tom: Ana, I really want a new jacket. What do you think? Is it me?

تام:آنا،من واقعا یک کت جدید می خواهم.نظرت چیست؟آیا این استایل من است؟

Ana: not really Tom. I would get something more practical. And the quality is poor.

آنا:نه زیاد تام.من یک چیز کاربردی تر می گرفتم.و کیفیتش هم پایین است.

Tom: Yeah, you’re right. Do you think this design is nice?

تام:آره،راست می گویی.آیا به نظرت این طراحی خوب است؟

Ana: Um… a different design might be better.

آنا:آم…یک طراحی دیگر احتمالا بهتر خواهد بود.

Tom: How about this one?

تام:این یکی چطور؟

Ana: Honestly, you might want to try a different color. That one doesn’t really suit you.

آنا:صادقانه بگویم،بهتر است یک رنگ دیگر را امتحان کنی.این یکی زیاد به تو نمی آید.

Tom: Really?

تام:واقعا؟

Ana: This one will look better on you.

آنا:این بیشتر به تو خواهد آمد.

Tom: I have that exact jacket at home. You’re picky., but you have good taste.

تام:من دقیقا همین کت را در خانه دارم.تو وسواسی هستی،اما سلیقه خوبی داری

نتیجه گیری

  پس بعد از خواندن این قسمت میتوانیم نتیجه بگیریم که یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین موارد در زبان انگلیسی نظر دادن و نظر پرسیدن است . برای این موضوع اصطلاحات نکات زیاد و مفیدی وجود دارد که در این بخش با آنها آشنا شدیم و حالا میتوان به راحتی درباره این موضوع کاربردی صحبت کرد.

حالا نوبت شماست برای نظر دادن و نظر پرسیدن از دیگران از چه اصطلاحاتی استفاده میکنید ؟

مقاله قبلی
7 راهکار کاربردی برای بیان و موافقت با درخواست
مقاله بعدی
ده ها روش مختلف برای بیان مقدار و کمیت
فهرست