1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. ده ها روش مختلف برای بیان مقدار و کمیت

ده ها روش مختلف برای بیان مقدار و کمیت

All of /Most of /Many of my friends text these days

صحبت درباره مقدار و کمیت یکی از مهم ترین موضوع ها

  روش های مختلفی را برای بیان کمیت انگلیسی می توان نام برد. در این قسمت با رایج ترین و مهمترین روش آشنا خواهید شد تا از این به بعد به راحتی بتوانید مقدار و کمیت را به انگلیسی بیان کنید.کمیت سنج ها یا صفات کمی (quantifiers) در زبان انگلیسی کلمات یا عباراتی هستند که قبل از اسم می آیند تا کمیت آن را از نظر تعداد یا مقدار مشخص کنند. در ادامه با یک سری از کمیت سنج ها آشنا می شویم.

اصطلاحات مربوط به کمیت

Talking about quantities صحبت درباره کمیت ها
Talking about quantities صحبت درباره کمیت ها
  All of /Most of /Many of  my friends text these days. همه  /   بیشتر دوستانم    این روزها پیام می دهند.

A lot of  the people I know  bring their lap tops to class.
تعداد زیادی (many of/a lot of)  کسانی که می شناسم لپتاپ هایشان را به کلاس می آورند.

Some of our classmates  have blogs.
بعضی از همکلاسی هایمان وبلاگ دارند/داریم.

Not many of /A few of  have blogs
تعداد کمی (not many of/a few of)    از ما وبلاگ داریم.

None of us have blogs
هیچکدام  از ما وبلاگ نداریم.                                                

نمونه مکالمه

  خب حالا بعد از یادگیری این اصطلاحات جدید و مفید بهتر است نمونه مکالمه ایی ببینیم تا با کاربرد هریک از این نکات به خوبی آشنا شویم و بتوانیم به راحتی درباره این موضوع صحبت کنیم .

Ellen: what are you doing?

الن : چه کار می کنی؟

Luke: I’m just sending an E-mail.

لوک : دارم یک ایمیل می فرستم.

حتما بخون  صحبت درمورد کارهای روزمره، کاربردی ترین مکالمه

Ellen: Do you always use your phone to send E-mails?

الن : آیا همیشه از تلفن همراهت برای فرستادن ایمیل استفاده می کنی؟

           All of my friends text these days.

همه دوستان من این روزها پیام می دهند.

Luke: some of my friends text, some don’t. That E-mail was to my dad.

لوک : بعضی از دوستان من پیام می دهند،بعضی ها نه.آن ایمیل به پدرم بود.

Ellen: So, what else do you use your phone for?

الن : خب،برای چه کارهای دیگری از تلفن همراهت استفاده می کنی؟

Luke: I often use it to play games. A lot of my friends watch movies. But I find the screen too small.

لوک : من اکثرا برای بازی کردن از آن استفاده می کنم.خیلی از دوستانم فیلم نگاه می کنند.ولی به نظر من صفحه آن خیلی کوچک است.

Ellen: Do you use it for social networking?

الن : آیا از آن برای شبکه های اجتماعی استفاده می کنی؟

Luke: Sure, all the time. Say, I don’t think we’re friends online…

لوک : البته،همیشه.راستی،فکر نکنم ما در فضای مجازی دوست باشیم…

نتیجه گیری

  پس بعد از خواندن این قسمت میتوانیم نتیجه بگیریم که کمیت ها نفش بسیار مهمی را در این روز ها ایفا میکنند و برای صحبت درباره مقادیر ئ کمیت ها اصطلاحات و نکات فراوانی وجود دارد که در این بخش به خوبی با آنها آشنا شدیم و حالا میتوانیم به راحتی درباره این موضوع صحبت کنیم .

حالا نوبت شماست برای صحبت درباره کمیت ها از چه اصطلاحاتی استفاده میکنید ؟

مقاله قبلی
8 اصطلاح کاربردی برای ایده دادن و ایده گرفتن
مقاله بعدی
ده ها راهکار مختلف پرسیدن درباره فرصت های شغلی بوسیله تلفن
فهرست